Aktualności

Zespół z Instytutu Chemii z nagrodą Prezesa Zarządu PKN ORLEN

Zespół z Instytutu Chemii z nagrodą Prezesa Zarządu PKN ORLEN

Zespół z Instytutu Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW pod kierownictwem dr inż. Anety Lorek zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.” przez pracowników jednostek naukowych działających na terytorium RP.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. Lecha Dwilińskiego

Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. Lecha Dwilińskiego

Z głębokim żalem informujemy społeczność akademicką Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, że w wieku 82 lat zmarł prof. dr hab. inż. Lech Dwiliński, wieloletni pracownik Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dr. inż. Jerzego Dobrosielskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dr. inż. Jerzego Dobrosielskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 grudnia 2021 roku zmarł w wieku 58 lat Ś. P. dr inż. Jerzy Dobrosielski. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła dr inż. Maria Boszko.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła dr inż. Maria Boszko.

W dniu 8 grudnia 2021 roku zmarła w wieku 71 lat dr inż. Maria Boszko - wieloletni nauczyciel akademicki Instytutu Inżynierii Mechanicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Pedagog i szanowany wychowawca młodzieży akademickiej, uczynna i serdeczna Koleżanka.

Dzień Wiedzy z ORLENEM

Dzień Wiedzy z ORLENEM

Skończyliście studia związane z chemią lub jesteście studentami ostatnich lat? Szukacie dla siebie najlepszego miejsca na początek kariery, ale nie wiecie od czego zacząć? Rozważacie czy podjęcie stażu to dobry wybór i zastanawiacie się co on Wam da? Jesteście ciekawi jak wygląda staż i praca w ORLENIE?

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w murach Auli Głównej Politechniki Warszawskiej w dniach 6 i 8 października odbyły się uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych. Wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Promocja książek - relacja

Promocja książek - relacja

4 października w Auli Politechnika Warszawska Filia w Płocku odbyła się promocja książki "Budownictwo mieszkaniowe Płocka 1918-1939" i albumu "Mazowsze dla Płocka".

Promocja książek

Promocja książek

4 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Auli w Gmachu Głównym (ul. Łukasiewicza 17) odbędzie się promocja książki autorstwa dr. inż. Piotra Gryszpanowicza i dr. inż. Piotra Wilińskiego „Budownictwo mieszkaniowe Płocka 1918-1939” oraz albumu dr. inż. Piotra Gryszpanowicza „Mazowsze dla Płocka” do której większość zdjęć wykonał Michał Fortuna.

Pracownik Wydziału członkiem Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL

Pracownik Wydziału członkiem Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL

W dniu 10 września  b.r. w Kielcach odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL. Podczas zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia. W ich wyniku członkiem Zarządu został dr inż. Robert Grabarczyk

Piotr Gryszpanowicz Płocczaninem Roku 2020

Piotr Gryszpanowicz Płocczaninem Roku 2020

21 sierpnia w płockim amfiteatrze zostały ogłoszone wyniki plebiscytu "Płocczanin roku 2020". Zwycięzcą został wykładowca naszego Wydziału dr inż. Piotr Gryszpanowicz.

Pozytywna ocena programowa PKA

Pozytywna ocena programowa PKA

8 lipca 2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) podjęło uchwałę nr 612/2021 w sprawie oceny programowej kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonego na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Ocena programowa została dokonana w oparciu o raport z wizytacji Zespołu Oceniającego PKA w dniach 25-26 marca 2021 r. Miło nam poinformować, że kierunek otrzymał ocenę pozytywną.

Nominacja dr. inż. Piotra Gryszpanowicza

Nominacja dr. inż. Piotra Gryszpanowicza

Wykładowca naszego Wydziału dr inż. Piotr Gryszpanowicz został nominowany do tytułu "Płocczanin roku 2020". Głosowanie trwa do 31 lipca. 

Sympozjum AQUA 2021

Sympozjum AQUA 2021

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska serdecznie zaprasza na XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA – AQUA, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbył się, w trybie hybrydowym z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo.

Wkład WBMiP w odbudowę figury Matki Bożej

Wkład WBMiP w odbudowę figury Matki Bożej

Prezes Towarzystwa Technicznego w Płocku dr inż. Piotr Gryszpanowicz wraz z Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Panem Tomaszem Kominkiem przekazali Wydziałowi podziękowania za pomoc inżynieryjno-techniczną w odbudowie figury Matki Bożej na Wzgórzu Tumskim.

Justyna Janiak Doktorem

Justyna Janiak Doktorem

W dniu 8 czerwca 2021 r. pracownik Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Pani Justyna Janiak obroniła pracę doktorską o tytule "Architektura zintegrowana z zielenią. Szpalery drzew liściastych jako forma ochrony przeciwsłonecznej budynków" przed komisją doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. 

VIII Kongres Polska Chemia

VIII Kongres Polska Chemia

Ósma edycja Kongresu Polska Chemia to największe branżowe wydarzenie w Polsce i Europie Centralnej. Jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców reprezentujących sektor chemiczny, przedstawicieli świata nauki oraz tzw. trzeciego sektora, gdyż stanowi platformę dialogu o innowacjach, inwestycjach, ekologii i bezpieczeństwie.

Płock, 10-11 czerwca 2021

Płock, 10-11 czerwca 2021

Zjazd odbędzie się w trybie hybrydowym

Fundacja ORLEN wspiera Wydział

Fundacja ORLEN wspiera Wydział

Fundacja ORLEN sfinansuje działania mające na celu modernizację laboratoriów chemicznych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Nowy doktor habilitowany

Nowy doktor habilitowany

Miło nam poinformować, że 13 kwietnia 2021 r. Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Romanowi Jaskulskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.