Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne, w formie prezentacji i dyskusji, dla projektu pn. "Analiza rozwoju zieleni w mieście Płocku w kontekście poprawy jakości życia jego mieszkańców” w związku z dotychczas zrealizowanymi pracami dotyczącymi rozwoju zieleni w naszym mieście.

Spotkania odbędą się w dniach:

  • 21.11. br., o godzinie 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy ul. Stary Rynek 1, podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, gdzie będzie omawiany temat pn. „Tworzenie nowych parków na terenie Płocka (planowane nowe lokalizacje, powierzchnie, stan dzisiejszy nieruchomości). Dotychczasowe działania UMP w zakresie tworzenia nowych parków na przestrzenie ostatnich pięciu lat. Statystyki dotyczące usuwanych i sadzonych drzew z ostatnich pięciu lat".
  • 25.11. br., o godzinie 9.30 w siedzibie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 w Audytorium.

Konsultacjom w dniu 25 listopada towarzyszyć będzie prezentacja publikacji książkowej dr. inż. Piotra Gryszpanowicza pt. "Techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku".* 

 

Uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku — kopia
mazowsze dla organizacji pozarządowych

*Zadanie publiczne pn. "W poszukiwaniu pozostałości starego Płocka" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.