Władze

prof. Renata Walczak PW Plock

Funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii pełni dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni

pok. 117

tel.: 24 262 62 54, 24 367 21 35

e-mail: Renata.Walczak@pw.edu.plprorektor.plock@pw.edu.pl

Funkcje prodziekanów pełnią:

Marciniak Portret - Kopia

Prodziekan ds. ogólnych i nauki: dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni

pok. 114

tel.: 24 367 21 34; 24 367 21 01

e-mail: Andrzej.Marciniak@pw.edu.pl

Zasób 1

Prodziekan ds. studiów: dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni

pok. 214

tel.: 24 367 21 74

e-mail: Marzena.Majzner@pw.edu.pl
           dziekanat.wbmp@pw.edu.pl

   

 

Wisniewski Cezary

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Cezary Wiśniewski

pok. 223

tel. 24 367 21 51

e-mail: Cezary.Wisniewski@pw.edu.pl

Organem kolegialnym Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii jest Rada Wydziału grupująca wszystkich profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale oraz wybranych przedstawicieli innych grup pracowników, studentów i doktorantów. Radzie Wydziału przewodniczy Dziekan.