Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 27 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej wszelkie podejmowane działania w tym zakresie mają być prowadzone w trzech etapach:

  • prewencyjnym,
  • mediacyjnym,
  • formalnym.

W celu realizacji etapu mediacyjnego na każdym wydziale Politechniki Warszawskiej działają Wydziałowi Rzecznicy Zaufania. Wydziałowy Rzecznik Zaufania pochodzi z wyboru. Rzecznikiem Zaufania w Filii PW jest dr inż. Piotr Wiliński.

e-mail: rz.filia@pw.edu.pl

telefon: (24) 36-72 + wew: 136, 214

Rzecznik Zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji na Politechnice Warszawskiej.

Wydziałowy rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadku gdy stronami sporu na tle mobbingu lub dyskryminacji są:

  • pracownik wydziału - inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału - student PW,
  • pracownik wydziału - doktorant PW.