Dziekanat WBMiP

Aktualności Dziekanatu

Wybory do europarlamentu

W dniu 9 czerwca 2024 r. w godzinach 7.00 – 21.00 obędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym dniu nie planuje się godzin dziekańskich, a więc zmian w planie zajęć. W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość zmiany okręgu wyborczego. Informacje o procedurze zmiany okręgu wyborczego znajdują się pod linkiem Wybory do europarlamentu w 2024 r. Jak głosować? - Infor.pl

Wybory samorządowe 2024

W dniach 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7.00 – 21.00 i 21 kwietnia 2024 r. (opcjonalnie II tura) odbędą się wybory samorządowe w Polsce. W tych dniach nie planuje się godzin dziekańskich, a więc zmian w planie zajęć. W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość zmiany okręgu wyborczego. Informacje o procedurze zmiany okręgu wyborczego znajdują się pod poniższym linkiem:

Wybory samorządowe w 2024 roku. Jak zmienić miejsce głosowania? - Infor.pl

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2023/2024

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Ankietę można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć; ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym,
 • po zalogowaniu się na własne konto:
  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.*

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

1)      na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2)      poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

*Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, by uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2023/2024

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Ankietę można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć; ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym,
 • po zalogowaniu się na własne konto:
  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.*

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

1) na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2) poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

*Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, by uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych w sprawie dnia 15.10.2023 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawia się w tym dniu na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, godziny wolne od zajęć dydaktycznych w czasie od godz. 15.00 do godz. 21.00.

Więcej aktualności..