Zdalny monitoring pracy kolektora słonecznego

Zdalny monitoring pracy kolektora słonecznego

Na stronie vbus.net znajduje się stały dostęp do bieżących danych słonecznego kolektora próżniowego zainstalowanego na dachu Gmachu Dydaktycznego.

Stanowisko pomiarowo-dydaktyczne słonecznego kolektora próżniowego przeznaczonego do zadań w ramach zajęć oraz prac dyplomowych badawczych na kierunku Inżynieria środowiska, zrealizowane w ramach grantu dydaktycznego w projekcie IDUB - „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” pod kierownictwem dr inż. Sławomira Grabarczyka.

idub iś 21.10.2022 (17)
idub iś 21.10.2022 (18)