VI Forum Budowlane

VI Forum Budowlane

Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zaprasza w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2023 r. na VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo Zrównoważone”.

Do udziału w VI Forum Budowlanym – Płock 2023 zapraszamy inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni, firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką.

Cele:

 • promocja nowoczesnych technologii, systemów i wyrobów budowlanych,
 • promocja osiągnięć naukowych,
 • promocja rynku budowlanego.

 

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną:

1. Konferencja naukowo-techniczna: „ Wyzwania współczesnego budownictwa”

• Społeczne aspekty budownictwa zrównoważonego
• Efektywność energetyczna w budownictwie
• Ochrona środowiska przyrodniczego a budownictwo
• Budownictwo energooszczędne
• Budownictwo a zmiany klimatu
• IoT (ang. Internet of Things) - “Internet rzeczy” w budownictwie
• SmartCITY (Miasto Inteligentne) – wyzwanie czy konieczność?
• Materiały recyklingowe w budownictwie

2. Konferencja: „ Upraszczanie procesu inwestycyjnego w budownictwie”

3. Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego MOIIB
4. Wydarzenia integracyjno-promocyjne
• Wystawa osiągnięć i wyrobów dla budownictwa
• Wystawa motoryzacyjna „Gwiazdy budownictwa”
• Wieczorne spotkanie integracyjne

Prace na Konferencję Naukowo-Techniczną będą publikowane według preferencji autorów:
• w materiałach konferencyjnych (streszczenia lub pełne teksty wystąpień) lub
• w czasopismach branżowych (w formie artykułu):

Wszystkie prace zgłoszone na Konferencję będą prezentowane na posterach i omawiane według programu Konferencji.

Opłaty konferencyjne dla autorów referatów:
• bezpłatnie – przy publikacji referatu w materiałach konferencyjnych
• 500 zł – przy publikacji artykułu w Przeglądzie Budowlanym (publikacja max. 8-stron maszynopisu – każda kolejna strona to dodatkowa opłata 200 zł)
• 1000 zł – przy publikacji artykułu w Rynku Energii
• płatne na konta wydawców z dopiskiem „Forum Budowlane – Imię i Nazwisko”
• czynny udział w konferencji obejmuje koszty cateringu oraz obsługi w trakcie jej trwania, nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu

 

TERMINARZ

 • do 03.04.2023 r. - zgłoszenie udziału w konferencji (tytuł pracy + streszczenie) na www.fb2023.pw.plock.pl 
 • do 14.04.2023 r. - przesłanie materiałów do publikacji w Przeglądzie Budowlanym
 • do 28.04.2023 r. – przesłanie tekstów streszczeń lub pełnych tekstów referatów do materiałów konferencyjnych
 • do 19.05.2023 r. - powiadomienie o przyjęciu prac do publikacji konferencyjnych

 

RADA PROGRAMOWA

 • Mariusz Dobrzeniecki, PIIB
 • Andrzej Dzięgielewski, PW
 • Małgorzata Kacprzak, PW
 • Marek Kapela, PW
 • Artur Koper, PW
 • Wojciech Kubissa, PW – z-ca Przewodniczącego
 • Roman Lulis, MOIIB
 • Ilona Łącka, MOIIB
 • Roman Marcinkowski, PW
 • Tomasz Piotrowski, PIIB/MOIIB
 • Karol Prałat, PW – Przewodniczący
 • Iwona Wilińska, PW
 • Piotr Wiliński, PW

 

KOMITET ORGANIZACYJNY FORUM

 • Maciej Banach, PW
 • Małgorzata Brych-Dobrowolska, PW
 • Justyna Ciemnicka, PW
 • Piotr Dominik, MOIIB
 • Andrzej Dzięgielewski, PW
 • Natalia Gasik-Kowalska, PW
 • Edyta Górecka, MOIIB
 • Justyna Jarzyńska, PW
 • Marek Kapela, PW
 • Artur Kiljan, PW
 • Artur Koper, PW
 • Wojciech Kubissa, PW
 • Waldemar Kuciapski, MOIIB
 • Krzysztof Marcinkiewicz, MOIIB
 • Roman Marcinkowski, PW
 • Hanna Marszałek, MOIIB
 • Karol Prałat, PW
 • Monika Rutkowska-Ryciak, PW
 • Michał Stępień, MOIIB
 • Piotr Wiliński, PW
 • Małgorzata Wydra, PW
 • Tomasz Zakrzewski, MOIIB
 • Anna Krawczyńska-Piechna, PW

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba,
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
 • Starosta Powiatu Płockiego Sylwester Ziemkiewicz,
 • Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

 

Kontakt:

 • Politechnika Warszawska
 • Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
 • ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
 • tel. 607 501 351, e-mail: forum.budowlane@pw.edu.pl