Aktualności

Dr inż. Marian Trafczyński laureatem konkursu MINIATURA 7

Dr inż. Marian Trafczyński laureatem konkursu MINIATURA 7

Osiem projektów z Politechniki Warszawskiej otrzymało finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7.

mgr inż. Małgorzata Wydra doktorem

mgr inż. Małgorzata Wydra doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 30.10.2023 r. mgr inż. Małgorzata Wydra obroniła pracę doktorską o tytule „Fire resistance of concrete columns reinforced with BFRP bars ” przed komisją doktorską. 

Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB promotorem pomocniczym dr inż. Wojciech Kubissa.

Konkurs u naszego partnera przemysłowego – CNH Industrial

Konkurs u naszego partnera przemysłowego – CNH Industrial

W dniu 30 października miała miejsce ceremonia wręczenia nagród z dobre wyniki w nauce dla dzieci pracowników CNH Industrial w Polsce im. Sergio Marchionne. Firma CNH Industrial Polska Sp. z o.o. w Płocku współpracuje i wspiera Filię od wielu lat.

Szanujemy wspomnienia … – Złoty Jubileusz Inżynierii Środowiska

Szanujemy wspomnienia … – Złoty Jubileusz Inżynierii Środowiska

26 października 2023 r. nasza społeczność akademicka świętowała 50-lecie kształcenia studentów na kierunku Inżynieria środowiska w Filii Politechniki Warszawskiej i jednocześnie rozpoczęto dwudniowe XL Sympozjum AQUA nt. PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA. 

Nagroda I stopnia dla Zakładu Tworzyw Sztucznych

Nagroda I stopnia dla Zakładu Tworzyw Sztucznych

Przyznana w ramach konkursu na najlepszą pracę badawczą dla ORLEN S.A.

Wizyta w Modular System Sp. z o.o.

Wizyta w Modular System Sp. z o.o.

Pracownicy Instytutu Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, dzięki uprzejmości doktoranta pana Arkadiusza Plisa realizującego doktorat wdrożeniowy w Politechnice Warszawskiej w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport, mieli okazję zwiedzić Firmę Modular System Sp. z o. o. zajmującą się budownictwem modułowym.

The 18th Conference SDEWES

The 18th Conference SDEWES

W dniach 24-29 września 2023 roku dr inż. Marian Trafczyński z Instytutu Inżynierii Mechanicznej wziął udział w 18th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES) w Dubrowniku w Chorwacji.

„Start kariery w branży chemicznej”

„Start kariery w branży chemicznej”

„Start kariery w branży chemicznej” – spotkanie dla studentów i absolwentów w ramach Programu ChemHR

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa - bezpłatne konsultacje

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa - bezpłatne konsultacje

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Politechnika Warszawska Filia w Płocku zapraszają na bezpłatne konsultacje.

Jubileusz 50-lecia Inżynierii Środowiska

Jubileusz 50-lecia Inżynierii Środowiska

Prorektor Filii PW,  Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Dyrektor Instytutu Budownictwa zapraszają na sesję „Jubileusz 50-lecia kształcenia studentów na kierunku Inżynieria Środowiska w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku”, która odbędzie się w ramach XL Sympozjum AQUA w dniu 26 października 2023 r. o godz. 10.00  w Auli Filii PW w Płocku.

mgr inż. Wioletta Dobaczewska doktorem

mgr inż. Wioletta Dobaczewska doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 31.08.2023 r. mgr inż. Wioletta Dobaczewska obroniła pracę doktorską o tytule „Wielokryterialne wspomaganie decyzji EIPICI umożliwiające wybór zrównoważonej receptury mieszanki betonowej” przed komisją doktorską. 

Promotorem pracy był dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni, promotor pomocniczy dr inż. Wojciech Kubissa.

mgr inż. Katarzyna Budek - Wiśniewska doktorem

mgr inż. Katarzyna Budek - Wiśniewska doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 04.09.2023 r. mgr inż. Katarzyna Budek-Wiśniewska obroniła pracę doktorską o tytule „Metoda oceny zamówień na roboty budowlane w budownictwie drogowym w aspekcie ryzyka ich realizacji” przed komisją doktorską. Praca otrzymała rekomendację do wyróżnienia.

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone” - relacja

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone” - relacja

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2023 r., w Płocku, odbyło się VI Forum Budowlane „Budownictwo zrównoważone” organizowane przez Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

NOWOŚĆ - studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska

NOWOŚĆ - studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska to nowa propozycja studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim.

Wykorzystaj wakacje na edukację - uprawnienia energetyczne

Wykorzystaj wakacje na edukację - uprawnienia energetyczne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Płocku zaprasza studentów ostatnich lat kierunków technicznych na szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień energetycznych.

Mariusz Sarniak doktorem habilitowanym

Mariusz Sarniak doktorem habilitowanym

Miło nam poinformować, że dr inż. Mariusz Sarniak z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

mgr inż. Grzegorz Sadowski doktorem

mgr inż. Grzegorz Sadowski doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 03.07.2023 r. mgr inż. Grzegorz Sadowski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW obronił pracę doktorską o tytule „Wpływ parametrów geometrycznych i fizycznych profilowanej powierzchni styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych” przed komisją doktorską. Praca otrzymała rekomendację do wyróżnienia.

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone”

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone”

Zapraszamy do udziału w VI Forum Budowlanym „Budownictwo zrównoważone”, które rozpocznie się 30 czerwca 2023 r. o godz. 900 w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, (Płock ul. Łukasiewicza 17).

Wykład dot. wyrobów silikatowych

Wykład dot. wyrobów silikatowych

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „BIAŁE MUROWANIE” zaprasza na wykład pt. „właściwości i zastosowanie wyrobów silikatowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia akustyki budowlanej”, który odbędzie się 2 czerwca 2023 r. w Auli GG.

Darowizna od spółki Energy5

Darowizna od spółki Energy5

W dniu 21 marca 2023 r. spółka Energy5 przekazała w formie darowizny mikroskop z akcesoriami oraz laptop na potrzeby Centralnego Laboratorium Inżynierii Mechanicznej.