mgr inż. Przemysław Jarosiński doktorem

mgr inż. Przemysław Jarosiński doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 16.11.2022 r. mgr inż. Przemysław Jarosiński z Instytutu Chemii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  obronił pracę doktorską o tytule „Badania kompatybilności różnych gatunków rop naftowych” przed komisją doktorską.

  • Promotor: dr hab. inż. Maciej Paczuski, profesor uczelni
  • Promotor pomocniczy: dr inż. Aneta Lorek
  • Recenzenci: dr hab. inż. Karolina Jaroszewska, profesor PWr, dr hab. Grażyna Żak, profesor INiG-PIB
obrona doktoratu Jarosiński (1)-2

Przemysław Jarosiński w 2017 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Technologia chemiczna w specjalności Technologia produktów naftowych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Był prezesem Płockiego Naukowego Koła Chemików w latach 2015-2016 oraz przewodniczącym Studenckiego Centrum Nauki w kadencji 2016. Od 16 października 2017 r. pracuje w Instytucie Chemii, w Zakładzie Chemii i Technologii organicznej na stanowisku asystenta. Jest autorem lub współautorem 8 artykułów w czasopismach, 19 rozdziałów w monografiach i 17 referatów wygłoszonych na konferencjach. Brał udział w realizacji 5 prac naukowo-badawczych wykonanych na zlecenie PKN ORLEN S.A. 16 kwietnia 2019 r. otworzył przewód doktorski na temat „Badania kompatybilności różnych gatunków rop naftowych” pod kierunkiem dr hab. inż. Macieja Paczuskiego, profesora uczelni oraz dr inż. Anety Lorek. Jego zainteresowania naukowe obejmują budowę i właściwości asfaltenów naftowych, stabilność fazową ciężkich produktów naftowych, kompatybilność różnych gatunków ropy naftowej oraz produkcję i modyfikację biopaliw.