Dziekanat WBMiP

Aktualności Dziekanatu

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych w sprawie przeprowadzania letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej

W związku z zarządzeniem nr 40/2021 Rektora PW z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 sesje egzaminacyjne będą przeprowadzane wyłącznie w trybie zdalnym. Harmonogram letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej wraz z informacjami o narzędziach informatycznych, stosowanych podczas egzaminów jest opublikowany w systemie USOSweb.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

Ankiety można wypełnić od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 11 czerwca 2021 r. po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankiety są ANONIMOWE.

W przypadku zajęć, które nadal są realizowane apelujemy o wypełnienie ankiet w trakcie trwania zajęć w terminach wyznaczonych przez nauczycieli akademickich. W przypadku zajęć, które się zakończyły apelujemy o wypełnienie ankiet w terminie wyznaczonym powyżej.

Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć w okresie od 10 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.

Od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. wybrane zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane bezpośrednio na Uczelni. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. Student przystępujący do danych zajęć na Uczelni w danym dniu jest zobligowany złożyć oświadczenie.

Biuro Karier PW zaprasza do kolejnej edycji badania

Biuro Karier PW zaprasza do kolejnej edycji badania

Ukończenie studiów to spore osiągnięcie i kolejny pokonany krok milowy. Na ten sukces składają się na pewno nieprzespane noce, litry wypitej kawy oraz uczucie ulgi i satysfakcji przy informacji o każdym zdanym egzaminie. Poza włożonym własnym wysiłkiem w zaliczenia przedmiotów, studiowanie to również kontakty z rówieśnikami, wykładowcami oraz godziny spędzone na kampusie PW.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć i zaliczeń w okresie od 7 stycznia r. do 29 stycznia 2021 r. oraz przeprowadzania zimowej sesji egzaminacyjnej

Od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. zajęcia i zaliczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. Zimowa sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w trybie zdalnym. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej wraz z informacjami o narzędziach informatycznych, stosowanych podczas egzaminów, będzie opublikowany w systemie USOS.

Więcej aktualności..