Kontakt i godziny przyjęć

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie pracowników i studentów, wizyty interesantów w Sekretariacie ogranicza się do niezbędnego minimum. W razie konieczności kontaktu z sekretariatem lub władzami Kolegium prosimy postępować wg następującego schematu:

  • najpierw skontaktować się mailowo lub telefonicznie z sekretariatem; pracownicy są dostępni również w MS Teams;
  • podczas rozmowy lub na podstawie e-maila ustalamy, jakie są  realne potrzeby i w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc. W razie koniczności umawiamy się na konkretną godzinę i dzień
  • do 30 listopada sekretariat nie będzie przedłużał legitymacji studenckich (zgodnie z art. 51b ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.). W związku z tym legitymacje będą ważne do końca listopada.

Studenci, którzy nie umówili się wcześniej na spotkanie, nie będą przyjmowani i obsługiwani.
Ponadto informujemy, że przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (KNEiS) do składania przez studentów dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub procesem dyplomowania

Dyrektor KNEiS

dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. PW

tel. 24 36 72 153

Magdalena.Kludacz@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. studiów

dr Barbara Felic

tel. 24 36 72 263
Barbara.Felic@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr Marlena Piekut

tel. 24 36 72 263
Marlena.Piekut@pw.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku na zmienionych zasadach.
Do 30 listopada preferowany kontakt telefoniczny lub mailowy
tel. 24 36 72 126, 24 36 72 128, 24 36 72 240, 24 36 72 116, 607 501 395
e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl

Kierownik sekretariatu

mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz

pok.103 GG
tel.: 24 367 22 40 
e-mail: Agnieszka.Glodkowska@pw.edu.pl

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

mgr Beata Kwiatkowska

pok.106 GG
tel.: 24 367 21 28
e-mail: beata.kwiatkowska@pw.edu.pl

Studia stacjonarne drugiego stopnia

mgr Agnieszka Dudzińska

mgr Agnieszka Dudzińska
pok.103 GG

tel. 24 36 72 126
e-mail: Agnieszka.Dudzinska@pw.edu.pl

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

mgr Agnieszka Dudzińska

pok.103 GG

tel. 24 36 72 126
e-mail: Agnieszka.Dudzinska@pw.edu.pl

Stypendia

mgr Marlena Dobaczewska

pok.107 GG
tel. 24 36 72 116
e-mail: Marlena.Dobaczewska@pw.edu.pl