Kontakt i godziny przyjęć

Szanowni Państwo!

Celem usprawnienia kontaktu z Sekretariatem prosimy postępować wg następującego schematu:

najpierw Student drogą mailową lub telefonicznie kontaktuje się z pracownikiem sekretariatu ; wszyscy pracownicy sekretariatu są dostępni również w MS Teams;
podczas rozmowy lub na podstawie e-maila ustalamy Państwa realne potrzeby i określamy zakres działań i pomocy jakie możemy świadczyć, np jakie dokumenty przygotować.
Informujemy, że legitymacje przedłużane są zgodnie z harmonogramem ustalonym z pracownikiem sekretariatu dla każdego roku studiów oddzielnie

Kontakt:

e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl, tel: 24 36 72 126, 607 501 395

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

Dla studentów czynny:

Poniedziałek 9:00-14:00, 11:00 - 11:30 przerwa

Wtorek         9:00-14:00, 11:00 - 11:30 przerwa

Środa           9:00-14:00, 11:00 - 11:30 przerwa

Czwartek      9:00-14:00, 11:00 - 11:30 przerwa

Piątek          9:30-13:30, 11:00 - 11:30 przerwa

  • Piątek zjazdowy 15:00-17:00 studia niestacjonarne
  • Sobota zjazdowa 9:00-14:00  studia niestacjonarne

Dyrektor KNEiS

dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. PW

tel. 24 36 72 153

Magdalena.Kludacz@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. studiów

dr Barbara Felic

tel. 24 36 72 263
Barbara.Felic@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni

tel. 24 36 72 263
Marlena.Piekut@pw.edu.pl

Kierownik sekretariatu

mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz

pok.103 GG
tel.: 24 367 22 40 
e-mail: Agnieszka.Glodkowska@pw.edu.pl

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

mgr Beata Kwiatkowska

pok.103 GG
tel.: 24 367 21 26
e-mail: beata.kwiatkowska@pw.edu.pl

Studia stacjonarne drugiego stopnia

mgr Agnieszka Dudzińska

mgr Agnieszka Dudzińska
pok.103 GG

tel. 24 36 72 126
e-mail: Agnieszka.Dudzinska@pw.edu.pl

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

mgr Agnieszka Dudzińska

pok.103 GG

tel. 24 36 72 126
e-mail: Agnieszka.Dudzinska@pw.edu.pl

Stypendia i studia podyplomowe

mgr Marlena Dobaczewska

pok.102 GG
tel. 24 36 72 116
e-mail: Marlena.Dobaczewska@pw.edu.pl