Sekretariat KNEiS

Aktualności sekretariatu

Szkolenie z Przysposbienia bibliotecznego

Informujemy, że obowiązkowe szkolenie online z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie w terminie 18-21 października 2020 r. Szkolenie dotyczy również studentów niebędących absolwentami studiów pierwszego stopnia w KNEiS PW.
Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:
https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

COVID-19

Zgodnie z par. 12 ust. 10 zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. obowiązkiem studenta jest poinformowanie Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19.

Informację należy przekazać na adres e-mail: powiadomienia.knes@pw.edu.pl

Uwaga Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia

01 października br. zajęcia z przedmiotu E-biznes oraz Teoria opodatkowania zostają odwołane. Prowadzący zajęcia poinformują Państwa o sposobie ich odrobienia.

02 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i w związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego.

Zapraszam Państwa do Sekretariatu w celu podpisywania ślubowań, odbioru Aktów Immatrykulacji w następujących dniach:
05.10.br (poniedziałek) o godz. 12:30 zapraszam studentów, których nazwiska zaczynają się od A do K
07.10.br (środa) o godz. 8:00 zapraszam studentów, których nazwiska zaczynają się od od L do P
07.10.br (środa) o godz. 9:00 zapraszam studentów, których nazwiska zaczynają się od od S do Z

Prosimy o przesłanie mailowo informacji kto z Państwa posiada legitymację studencką. Osoby, które nie posiadają legitymacji proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 22 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie USOSweb.

 Prosimy o składanie zaświadczeń lekarskich do dn. 31.10.br.

Każdy nowoprzyjęty, aktywny student Politechniki Warszawskiej otrzymuje adres e-mail w domenie PW.
Dostęp do poczty elektronicznej możliwy jest poprzez witrynę portal.office.com;

Studenci mają obowiązek posługiwania się w kontaktach z uczelnią wyłącznie pocztą w domenie PW.

Poniżej link w którym znajdują się instrukcje dotyczące systemów informatycznych z których Państwo będą korzystać w semestrze zimowym.

https://www.pw.plock.pl/Media/Files/KNES/instrukcje/Instrukcja-korzystania-z-systemow-informatycznych

Przyjmowanie wniosków o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 107 od 05.10.2020 r. do 26.10.2020 r.

Więcej szczegółów

Informacje dla osób przyjętych na studia I stopnia stacjonarne

 1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym będą się odbywać w systemie hybrydowym (wszystkie wykłady i niektóre ćwiczenia w formie zdalnej, ćwiczenia z matematyki, mikroekonomii i pierwsze zajęcia z technologii informacyjnej stacjonarnie) Plany zajęć widoczne będą po zalogowaniu się do systemu USOSWEB
 2. 1 października 2020 r. (czwartek) odbędą się w Gmachu Głównych PW w sali nr 33 w trybie stacjonarnym zajęcia z technologii informacyjnej w 12 osobowych grupach. Podczas zajęć przeprowadzone będzie szkolenie z narzędzi informatycznych potrzebnych do pracy zdalnej na uczelni. Otrzymacie Państwo maila z godzinami rozpoczęcia zajęć.
 3. Poniżej link do dokumentu, w którym znajdują się informacje dotyczące:
 4. Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się:
  • 6 października 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Auli GG grupa dziekańska 1 i 2
  • 8 października 2020 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Auli GG grupa dziekańska 3 i 4

   Podział na grupy dziekańskie widoczny będzie w systemie USOS

 5. Wpłaty za legitymację studencką (22 zł) należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS). Informację na temat logowania się do systemu widnieją na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl/.
 6. O dokładnym terminie odbioru legitymacji i aktów immatrykulacyjnych będziecie Państwo informowani na bieżąco drogą mailową. Należy wówczas zgłosić się do Sekretariatu Kolegium pok. 103 i przy odbiorze legitymacji:
  • okazać dowód dokonania opłaty; 
  • oraz w miarę możliwości dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
 7. Bardzo prosimy o dotrzymywanie ustalonych terminów (w przypadku nie stawienia się w określonym terminie należy ustalić następny termin drogą telefoniczną lub mailową)

Uwaga!
Od 1 października wszyscy studenci w kontaktach z Uczelnią mają obowiązek posługiwania się mailami w domenie @pw.edu.pl

Więcej aktualności..