Sekretariat KNEiS

Aktualności sekretariatu

Uwaga studenci I roku

studiów stacjonarnych I stopnia roku akademickiego 2022/2023

Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2022/2023
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się 4 października 2022 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Auli GG

Stypendia

UWAGA !!!

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 102 od 04.10.2022 r. do 15.10.2022 r.

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące wymaganych dokumentów przy składaniu wniosków stypendialnych proszę kierować wyłącznie na adres mailowy: marlena.dobaczewska@pw.edu.pl oraz pod numerem telefonu:  (24) 367 21 16 w godzinach przyjmowania wniosków.

Stypendium socjalne oraz stypendium Rektora

pok. 102

 

poniedziałek - piątek              godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe terminy

piątek (07.10)                         godz. 15.00-17.00

piątek (14.10)                         godz. 15.00-17.00

sobota (15.10)                        godz. 9.00-14.00                   

 

Wstępny ranking dotyczący stypendium za wyniki w nauce dostępny w gablocie przed Sekretariatem Kolegium.

 

Zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wnioski składane poprzez system USOSweb

 

Przypominamy również, że w kontaktach z Sekretariatem Kolegium należy używać wyłącznie studenckiej poczty elektronicznej w domenie PW.

Komunikat 2 Dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do Sekretariatu KNEiS (pok.103 GG) po odbiór decyzji o przyjęciu na studia i na podpisanie ankiety osobowej w dniach od 23.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Sekretariat KNEiS jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 - 14:00

oraz w piątki w godz. 9:30 - 13:30.

Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb -  Instrukcja korzystania z systemów informatycznych znajduje się pod adresem (Systemy informatyczne / Sekretariat KNEiS / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • hasło ( dla osób logujących się po raz pierwszy obowiązuje hasło z systemu rekrutacyjnego, byli studenci PW logują się dotychczasowym hasłem).

Uwaga:

Prosimy o wniesienie opłat na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb:

  1. opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów do 30 września 2022 r. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty (podanie należy złożyć do 26 września – formularz podania na stronie KNEiS)
  2. opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej)  Legitymacja jest wydawana po uiszczeniu opłaty.

 

Numer indywidualnego konta bankowego uzyskają Państwo po zalogowaniu się w systemie USOSWeb. Kwota do zapłaty dostępna jest w sekcji Dla studentów/ Rozliczenia/Naliczenia oczekujące  pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Informacje o  wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 znajdują się pod adresem Decyzja (pw.edu.pl).

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 znajduje się pod adresem Harmonogram zjazdów / Sekretariat KNEiS / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Do dnia 28 października 2022 r. należy dostarczyć do Sekretariatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Skierowanie do lekarza medycyny pracy należy pobrać z systemu rekrutacyjnego. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Kolegium (tel.: 24 3672126, 607 501 395, e-mail: sekretariat.knes@pw.edu.pl).

Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem Rozkłady zajęć / Sekretariat KNEiS / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Komunikat dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2022/2023

Komunikat dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2022/2023

  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 4 października 2022 r. (wtorek). Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem Rozkłady zajęć / Sekretariat KNEiS/ Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) .
  • Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 30 września 2022 r. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, Uwaga: Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.knes@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
  • Do dnia 30 września 2022 r. należy dostarczyć do Sekretariatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Kolegium (tel.: 243672126,  607 501 395,  e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl).

Więcej aktualności..