Aktualności sekretariatu

Dotyczy legitymacji studenckich w okresie pandemii

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji (zgodnie z art. 51b ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.).

W razie konieczności student może umówić się telefonicznie bądź mailowo z pracownikiem sekretariatu  w celu przedłużenia legitymacji.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

Ankiety można wypełnić od dnia 24 maja 2021 r. do dnia 02 czerwca 2021 r. po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.
Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Są ważnym elementem w budowaniu konstruktywnych relacji między studentami a wykładowcami. Ankiety są ANONIMOWE.

Bardzo prosimy o wypełnianie ankiet w czasie trwania zajęć, które podlegają procesowi ankietyzacji. Prowadzący zajęcia udostępnią Państwu niezbędny czas na zalogowanie się do systemu USOS i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.
Niezależnie od tego ankiety pozostają otwarte przez cały okres przewidziany na ankietyzację ( 24.05-02.06. 2021 r.)
Prosimy o udzielenie rozważnych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .

Szkolenie z Przysposbienia bibliotecznego

Informujemy, że obowiązkowe szkolenie online z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie w terminie 18-21 października 2020 r. Szkolenie dotyczy również studentów niebędących absolwentami studiów pierwszego stopnia w KNEiS PW.
Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:
https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

COVID-19

Zgodnie z par. 12 ust. 10 zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. obowiązkiem studenta jest poinformowanie Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19.

Informację należy przekazać na adres e-mail: powiadomienia.knes@pw.edu.pl

Uwaga Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia

01 października br. zajęcia z przedmiotu E-biznes oraz Teoria opodatkowania zostają odwołane. Prowadzący zajęcia poinformują Państwa o sposobie ich odrobienia.

02 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i w związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego.

Zapraszam Państwa do Sekretariatu w celu podpisywania ślubowań, odbioru Aktów Immatrykulacji w następujących dniach:
05.10.br (poniedziałek) o godz. 12:30 zapraszam studentów, których nazwiska zaczynają się od A do K
07.10.br (środa) o godz. 8:00 zapraszam studentów, których nazwiska zaczynają się od od L do P
07.10.br (środa) o godz. 9:00 zapraszam studentów, których nazwiska zaczynają się od od S do Z

Prosimy o przesłanie mailowo informacji kto z Państwa posiada legitymację studencką. Osoby, które nie posiadają legitymacji proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 22 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie USOSweb.

 Prosimy o składanie zaświadczeń lekarskich do dn. 31.10.br.

Każdy nowoprzyjęty, aktywny student Politechniki Warszawskiej otrzymuje adres e-mail w domenie PW.
Dostęp do poczty elektronicznej możliwy jest poprzez witrynę portal.office.com;

Studenci mają obowiązek posługiwania się w kontaktach z uczelnią wyłącznie pocztą w domenie PW.

Poniżej link w którym znajdują się instrukcje dotyczące systemów informatycznych z których Państwo będą korzystać w semestrze zimowym.

https://www.pw.plock.pl/Media/Files/KNES/instrukcje/Instrukcja-korzystania-z-systemow-informatycznych

Przyjmowanie wniosków o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 107 od 05.10.2020 r. do 26.10.2020 r.

Więcej szczegółów

Informacje dla osób przyjętych na studia I stopnia stacjonarne

 1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym będą się odbywać w systemie hybrydowym (wszystkie wykłady i niektóre ćwiczenia w formie zdalnej, ćwiczenia z matematyki, mikroekonomii i pierwsze zajęcia z technologii informacyjnej stacjonarnie) Plany zajęć widoczne będą po zalogowaniu się do systemu USOSWEB
 2. 1 października 2020 r. (czwartek) odbędą się w Gmachu Głównych PW w sali nr 33 w trybie stacjonarnym zajęcia z technologii informacyjnej w 12 osobowych grupach. Podczas zajęć przeprowadzone będzie szkolenie z narzędzi informatycznych potrzebnych do pracy zdalnej na uczelni. Otrzymacie Państwo maila z godzinami rozpoczęcia zajęć.
 3. Poniżej link do dokumentu, w którym znajdują się informacje dotyczące:
 4. Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się:
  • 6 października 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Auli GG grupa dziekańska 1 i 2
  • 8 października 2020 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Auli GG grupa dziekańska 3 i 4

   Podział na grupy dziekańskie widoczny będzie w systemie USOS

 5. Wpłaty za legitymację studencką (22 zł) należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS). Informację na temat logowania się do systemu widnieją na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl/.
 6. O dokładnym terminie odbioru legitymacji i aktów immatrykulacyjnych będziecie Państwo informowani na bieżąco drogą mailową. Należy wówczas zgłosić się do Sekretariatu Kolegium pok. 103 i przy odbiorze legitymacji:
  • okazać dowód dokonania opłaty; 
  • oraz w miarę możliwości dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
 7. Bardzo prosimy o dotrzymywanie ustalonych terminów (w przypadku nie stawienia się w określonym terminie należy ustalić następny termin drogą telefoniczną lub mailową)

Uwaga!
Od 1 października wszyscy studenci w kontaktach z Uczelnią mają obowiązek posługiwania się mailami w domenie @pw.edu.pl

Sekretariat

Szanowni Państwo

Sekretariat Kolegium czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

W związku z par. 6 zarządzenia nr 32/2020 Rektora PW z dnia 26 maja 2020 r. uprzejmie informujemy, że wizyty interesantów w Sekretariacie Kolegium powinny ograniczać się do niezbędnego minimum. Uprzejmie prosimy, w przypadku spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesanta, o wcześniejsze umówienie wizyty w Sekretariacie  telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty studenckiej w domenie PW (@pw.edu.pl). Ponadto informujemy, że przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza do składania przez studentów dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub procesem dyplomowania.

Terminy obron dyplomowych w roku akademickim 2019/20

 Studia pierwszego i drugiego stopnia  [PDF]