Aktualności sekretariatu

Komunikat 2:

Drodzy Studenci!

Zgodnie z treścią Zarządzenia Rektora PW nr 7/2023 z dnia 16 lutego 2023 r, od dnia 20 marca br., w systemie USOSweb zostanie uruchomiony moduł służący do elektronicznego doręczania studentom pism w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie skreślenia z listy studentów. Prosimy o zapoznanie się z ww. Zarządzeniem.

Komunikat 1:

Drodzy Studenci!

Zachęcamy do składania podań z użyciem nowego modułu podań elektronicznych w USOSweb.

Podania są dostępne w zakładce DLA STUDENTA-> Podania ePW.

Obecnie w zakładce Podania ePW można złożyć:

 • podanie o wydanie zaświadczenia  /Uwaga odnośnie zaświadczeń:Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zaświadczenia z wyprzedzeniem. Podanie należy złożyć elektronicznie w systemie USOSweb w zakładce Dla Studentów – Podania ePW (należy kliknąć w łącze złóż nowe podanie)/.
 • podanie o urlop zdrowotny, nieuwarunkowany i okolicznościowy
 • podanie o przygotowanie suplementu do dyplomu (np.: prośba o załączenie do suplementu informacji o dokonaniach i dodatkowych praktykach)
 • podanie ogólne.

Wnioski o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych również składane są przez USOSweb. Wnioski są dostępne w zakładce DLA WSZYSTKICH -> Wnioski.

Informacja dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Terminy realizacji e-kursu Przysposobienie biblioteczne:

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych: 18-21 października 2021
Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:
https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia
Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Stypendia

UWAGA !!!

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 102 od 04.10.2022 r. do 15.10.2022 r.

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące wymaganych dokumentów przy składaniu wniosków stypendialnych proszę kierować wyłącznie na adres mailowy: marlena.dobaczewska@pw.edu.pl oraz pod numerem telefonu:  (24) 367 21 16 w godzinach przyjmowania wniosków.

Stypendium socjalne oraz stypendium Rektora

pok. 102

 

poniedziałek - piątek                godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe terminy

piątek (07.10)                         godz. 15.00-17.00

piątek (14.10)                         godz. 15.00-17.00

sobota (15.10)                        godz. 09.00 -14.00                   

 

Wstępny ranking dotyczący stypendium za wyniki w nauce dostępny w gablocie przed Sekretariatem Kolegium.

 

Zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wnioski składane poprzez system USOSweb

 

Przypominamy również, że w kontaktach z Sekretariatem Kolegium należy używać wyłącznie studenckiej poczty elektronicznej w domenie PW.

Komunikat 2 Dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do Sekretariatu KNEiS (pok.103 GG) po odbiór decyzji o przyjęciu na studia i na podpisanie ankiety osobowej w dniach od 23.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Sekretariat KNEiS jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 - 14:00

oraz w piątki w godz. 9:30 - 13:30.

Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb -  Instrukcja korzystania z systemów informatycznych znajduje się pod adresem (Systemy informatyczne / Sekretariat KNEiS / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

 • login (numer PESEL lub e-mail),
 • hasło ( dla osób logujących się po raz pierwszy obowiązuje hasło z systemu rekrutacyjnego, byli studenci PW logują się dotychczasowym hasłem).

Uwaga:

Prosimy o wniesienie opłat na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb:

 1. opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów do 30 września 2022 r. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty (podanie należy złożyć do 26 września – formularz podania na stronie KNEiS)
 2. opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej)  Legitymacja jest wydawana po uiszczeniu opłaty.

 

Numer indywidualnego konta bankowego uzyskają Państwo po zalogowaniu się w systemie USOSWeb. Kwota do zapłaty dostępna jest w sekcji Dla studentów/ Rozliczenia/Naliczenia oczekujące  pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Informacje o  wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 znajdują się pod adresem Decyzja (pw.edu.pl).

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 znajduje się pod adresem Harmonogram zjazdów / Sekretariat KNEiS / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Do dnia 28 października 2022 r. należy dostarczyć do Sekretariatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Skierowanie do lekarza medycyny pracy należy pobrać z systemu rekrutacyjnego. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Kolegium (tel.: 24 3672126, 607 501 395, e-mail: sekretariat.knes@pw.edu.pl).

Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem Rozkłady zajęć / Sekretariat KNEiS / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Komunikat dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2022/2023

Komunikat dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2022/2023

 • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 4 października 2022 r. (wtorek). Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem Rozkłady zajęć / Sekretariat KNEiS/ Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) .
 • Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 30 września 2022 r. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, Uwaga: Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.knes@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
 • Do dnia 30 września 2022 r. należy dostarczyć do Sekretariatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Kolegium (tel.: 243672126,  607 501 395,  e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl).

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej. 

Ankiety można wypełnić po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS. 

Ankietyzacja poszczególnych zajęć rozpoczyna się minimum 21 dni przed zakończeniem zajęć i kończy ostatniego dnia tych zajęć.

Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankiety są ANONIMOWE.

Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.
Ankiety można wypełnić po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.
Ankietyzacja poszczególnych zajęć rozpoczyna się minimum 21 dni przed zakończeniem zajęć i kończy ostatniego dnia tych zajęć.
Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankiety są ANONIMOWE.
Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.
Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.
Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .

Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych

Plan zajęć znajduje się systemie USOS w zakładce Mój USOS

Studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Spotkanie Inauguracjno - organizacyjne   dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych odbędzie się- 16 października 2021 r. w sali 56 GG o godz. 9.00.  Obecność obowiązkowa !

Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

login (numer PESEL lub e-mail),
dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia po raz pierwszy.
Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW.
Informacje o dostępie do poczty i innych systemów informatycznych (TEAMS).
Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów oraz opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej)

Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w sekcji Dla studentów ® Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Informacje o wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 znajdują się pod adresem Decyzja (pw.edu.pl).

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Do dnia 15 października 2021 r. należy dostarczyć do Sekretariatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Kolegium (tel.: 24 3672126, 607 501 395, e-mail: sekretariat.knes@pw.edu.pl).

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Wewnętrzna Inauguracja Roku Akademickiego w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych odbędzie się dla całego I roku  -  7 października 2021 r. w Auli Gmachu Głównego o godz. 12.00. Bardzo prosimy o  zachowanie reżimu sanitarnego (przybycie w maseczkach i zajmowanie wyznaczonych miejsc). Obecność obowiązkowa !

Studenci I roku - bardzo ważne

Prosimy o uaktywnienie i odbieranie poczty elektronicznej w domenie PW.

Przesyłamy Państwu ważne informacje na konta studenckie.

Instrukcja 

Wnioski o stypendia

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 102 od 05.10.2021 r. do 16.10.2021 r.

Więcej w pliku

Uwaga Studenci I roku studia stacjonarne

W dniu 1.10.2021 r. (piątek) o godz. 9.00 odbędzie się na TEAMS-ach spotkanie informacyjne
Kod dostępu do zespołu został do wszystkich wysłany na maila.
Prosimy o próbę dołączenia do zespołu I rok stacjonarne KNEiS wcześniej, tak aby w razie jakichkolwiek problemów skontaktować się mailowo z mgr inż. Zbigniewem Kleniewskim
Zbigniew.Kleniewski@pw.edu.pl
Sposób dołączenia do zespołu znajdziecie w instrukcji korzystania z systemów informatycznych.

Uwaga studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2021/2022

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

 • login (numer PESEL lub e-mail),
 • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW. Informacje o dostępie do poczty znajdują się pod linkiem: Komunikat 

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów oraz opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 30 września 2021 r.

Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w sekcji Dla studentów ® Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Informacje o wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 znajdują się pod adresem Decyzja 95/2001.

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 znajduje się pod adresem: Harmonogram zjazdów 

Do dnia 15 października 2021 r. należy dostarczyć do Sekretariatu Kolegium (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony pod adresem: Rozkłady zajęć .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie (tel.: 24 3672126, 607 501 395, e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl).

Komunikat dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2021/2022

 • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2021 r. (piątek). Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub na naszej stronie  .
 • Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 30 września 2021 r. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, Uwaga: Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.knes@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
 • Do dnia 30 września 2021 r. należy dostarczyć do Sekretariatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Kolegium (tel.: 243672126, 24 3672128, 607 501 395, e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl).

Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Szczegółowe informacje dotyczące inauguracji roku akademickiego 2021/2022, będą umieszczone na stronie internetowej po 20.09.2021r

Dostęp do poczty/usługi Office365 Politechniki Warszawskiej

Każdy student w Politechnice Warszawskiej zobligowany jest do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW:

 • w przypadku pierwszego logowania do poczty należy skorzystać z resetu hasła poprzez system USOSweb;
 • hasło można zresetować za pomocą portalu USOSweb;
 • wygenerowane uprzednio hasło można zmienić samodzielnie poprzez: https://passwordreset.pw.edu.pl;
 • UWAGA: Hasło może być aktywne po upływie około 30 minut!

Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z pakietu Office365 – do pobrania na stronie https://portal.office.com.

Dostęp do konta na ww. stronie oparty jest o login oraz hasło analogicznie jak w poczcie.

Informacje dotyczące ustawienia lub zresetowania hasła do poczty/usługi Office365 znajdują się w systemie USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, po zalogowaniu, a następnie po przejściu do zakładki DLA STUDENTÓW, a potem kolejno do Office365.

W przypadku osób, które były już Studentami Politechniki Warszawskiej, konto jest ponownie aktywne. Zachęcamy do korzystania z konta pocztowego w domenie PW.

Istnieje również dostęp do sieci Eduroam – informacje takie jak login i hasło są również zawarte na stronie USOSweb, po zalogowaniu w zakładce DLA WSZYSTKICH, kolejno eduroam.