Rekrutacja

Wilgotność i temperatura gleb miejskich na terenach zielonych i „zabetonowionych”

Co to?

Zajęcia w terenie i w laboratoriach Politechniki

O czym to?

Do największych wyzwań klimatycznych współczesnych miast należy ich zabetonowienie. Wszędzie jest kostka brukowa. A przecież tereny zielone pozwalają łagodzić skutki zmian klimatycznych: gleba na której rośnie trawa, działa jak regulator odpływu wody (i dodatkowo ją filtruje), może więc przyczynić się do zapobiegania powodziom i suszom; poza tym pozwala obniżać temperaturę w mieście podczas upałów, podnosząc jednocześnie wilgotność powietrza.

Po co mi to?

Dowiesz się, że susza niejedno ma imię, a zmiany klimatu to nie problem omawiany jedynie w mediach. Przekonasz się jak wyglądają badania terenowe i jak dużo można się dowiedzieć o jakości środowiska w mieście w ciągu zaledwie 1 godziny.

Jak będą wyglądały warsztaty?

1. Przedstawienie podstaw obiegu wody i zmian temperatury w warunkach miejskich, wyjaśnienia pojęć – zmiany klimatu, susza, zazielenienie, retencja wody.2. Samodzielne wykonanie szeregu analiz przy pomocy terenowych mierników 3. Zebranie danych w programie komputerowym Field Scout4. Analiza wyników uzyskanych przez poszczególnych uczestników warsztatów i przedstawienie wniosków.

Miejsce

Laboratoria Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku (Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)

Czas trwania

60 minut

Termin zajęć

Do ustalenia z prowadzącym