Rekrutacja

Kolektor słoneczny jako odnawialne źródło energii

Co to?

Zajęcia w laboratoriach Politechniki

O czym to?

Stanowisko próżniowego kolektora słonecznego jako odnawialnego źródła energii (OZE). Korzyści z OZE: ekologia, (nie przyczynia się do wyczerpania naturalnych zasobów, a także do zanieczyszczania środowiska naturalnego); bezpieczeństwo i niezależność energetyczna.W trakcie warsztatów zostanie przedstawiona instalacja z kolektorem słonecznym o możliwościach badania ilości wytwarzanego ciepła, ilości napromieniowania słonecznego, temperatury otoczenia i temperatury odbiornika oraz możliwością zdalnej kontroli pracy urządzeń.

Po co mi to?

Poznasz nowoczesne narzędzia pracy w laboratorium. Dowiesz się czym może zajmować się osoba z zainteresowaniami w kierunku technicznym.

Jak będą wyglądały warsztaty?

1. Przedstawienie przebiegu pracy kolektora słonecznego wyposażonego w system podążający za Słońcem.2. Obserwacja zmiany parametrów termicznych instalacji na sterowniku oraz zdalnie, w postaci graficznej, z użyciem sieci internetowej.3. Dyskusja uzyskanych wyników i przedstawienie wniosków.
Miejsce

Laboratoria Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
(Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)

Czas trwania

60 minut

Termin zajęć

Do ustalenia

Zapisy

Formularz zapisów