Rekrutacja

Alternatywne źrodla energii - zalety i wady

Co to?

Wykład na Politechnice

O czym to?

Obecne problemy energetyczne oraz braki dostępności stałych paliw skłaniają do korzystania z alternatywnych źródeł energii. Warto więc poznać sposób ich działania, możliwości ich zastosowania w życiu codziennym oraz ich wady i zalety. Omówione zostaną zarówno OZE wykorzystywane dla małych gospodarstw domowych oraz duże obiekty energetyczne takie jak farmy fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe.

Po co mi to?

Dowiesz się, z jakich alternatywnych źródeł energii możesz skorzystać w swoim gospodarstwie domowym zmniejszając koszty energii elektrycznej i poprawiając stan środowiska.

Miejsce

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
(Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)

Czas trwania

30-45 minut

Termin zajęć

Do ustalenia z prowadzącym