Aktualności

Płockie Forum Gospodarcze 2022

Płockie Forum Gospodarcze 2022

22 września 2022 r. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego w partnerstwie z Politechniką Warszawską Filią w Płocku organizuje Płockie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w gmachu Politechniki przy ul. Łukasiewicza 17.

Porozumienie ze Spółką AGAT

Porozumienie ze Spółką AGAT

W dniu 26 lipca 2022 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Przedsiębiorstwem AGAT S.A. 

Ranking Perspektywy 2022

Ranking Perspektywy 2022

W najnowszej edycji Rankingu "Perspektywy 2022", po raz kolejny (już 17 z rzędu) Politechnika Warszawska utrzymała pozycję lidera w grupie "Uczelnie Techniczne". Wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce uplasowała się natomiast na 3 miejscu (miejsce na podium zajęła po raz 6).

Porozumienie o współpracy z Guala Closures DGS Poland

Porozumienie o współpracy z Guala Closures DGS Poland

W dniu 9 czerwca 2022 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Guala Closures DGS Poland S.A.

PW na Jarmarku Tumskim

PW na Jarmarku Tumskim

Kolejny Jarmark Tumski za nami. W tym roku ponownie studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku włączyli się aktywnie w jego organizację współtworząc Strefę Nauki. Wśród wystawców znalazły się 3 spośród naszych kół naukowych, tj. PNKCh, ROTOR i KNiŚ. 

Patronat PW nad PlocMUN

Patronat PW nad PlocMUN

W dniach 2-4 czerwca odbyła się piąta edycja konferencji Płock Model United Nations, międzynarodowej symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą corocznie organizują uczniowie programu Matury Międzynarodowej IB DP. W tym roku nasza uczelnia objęła patronat nad wydarzeniem.

Posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

Posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

W dniu 27 maja 2022 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Rada ta jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku.

(Główne) Drzwi Otwarte 2022

(Główne) Drzwi Otwarte 2022

W tym roku wracamy do formuły stacjonarnej, jest jednak mała zmiana, tym razem zapraszamy zapraszamy do WARSZAWY do Gmachu Głównego i na kampus PW. Stoiska płockich jednostek oczywiście też tam będą :) Widzimy się w sobotę 28 maja od 10:00 do 16:00.

Porozumienie o współpracy z firmą LIPOWSKI

Porozumienie o współpracy z firmą LIPOWSKI

W dniu 19 maja 2022 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Firmą Remontowo-Budowlaną Lipowski Sp. J. Grzegorz Lipowski. Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, ze strony Firmy Grzegorz Lipowski – Wspólnik.

Porozumienie o współpracy z Muzeum Mazowieckim podpisane

Porozumienie o współpracy z Muzeum Mazowieckim podpisane

W dniu 19 maja 2022 r. w siedzibie Muzeum zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Muzeum Mazowieckim w Płocku. Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, ze strony Muzeum Dyrektor – Leonard Sobieraj.

Nowe defibrylatory dla Filii

Nowe defibrylatory dla Filii

17 maja 2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy uroczyście przekazał na ręce Prorektor PW ds. Filii w Płocku sprzęt medyczny w postaci dwóch defibrylatorów.

55 lat PW w Płocku

55 lat PW w Płocku

Lata lecą, a Politechnika wciąż w formie.

"Mazowiecka Dolina Wodorowa"

"Mazowiecka Dolina Wodorowa"

W dniu 8.04.2022 r. w siedzibie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. została  podpisana umowa o ustanowieniu Klastra „Mazowiecka Dolina Wodorowa”. Ze strony Politechniki Warszawskiej umowę podpisała Prorektor PW ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak. Umowę podpisało 37 podmiotów. 

Wielkanoc

Wielkanoc

Życzenia

Konkurs "Małachowianka od M do A"

Konkurs "Małachowianka od M do A"

16 marca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku odbył się konkurs "Małachowianka od M do A" nad którym objęliśmy patronat.

Dom Studencki Wcześniak dla Ukrainy

Dom Studencki Wcześniak dla Ukrainy

Na podstawie umowy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Gminą Miastem Płock zawartej w dniu 4 marca br., w Domu Studenckim „Wcześniak” PW Filii w Płocku kwaterowane są osoby uciekające z Ukrainy.

Zielona rewitalizacja centrum miasta

Zielona rewitalizacja centrum miasta

Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku Renata Walczak i Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski podpisali umowę na realizację projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji ulic: Kazimierza Wielkiego, 1 Maja i Kolegialnej w oraz postrzegania zieleni przez mieszkańców.

Serce na nakrętki dla Ukrainy

Serce na nakrętki dla Ukrainy

Czerwone serce przekazane przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami pojawiło się przy gmachu głównym PW Filii w Płocku. 

Continuum 2022 Konkurs Matematyczny

Continuum 2022 Konkurs Matematyczny

Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, ponownie serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) do udziału w najnowszej edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM 2022” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Solidarni z Ukrainą / Солідарні з Україною

Solidarni z Ukrainą / Солідарні з Україною

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. / 
Академічна спільнота Варшавської політехніки повністю солідарна з українським народом у цей важкий для нашого сусіда момент.