"Mazovian StartUPolis" - Zostań założycielem startupu!

"Mazovian StartUPolis" - Zostań założycielem startupu!

Celem projektu jest: stworzenie na obszarze woj. mazowieckiego regionalnego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w wybranych obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

Czas realizacji: 01.03.2024 do 28.02.2027
Całkowity budżet projektu: 22 205 592,00 zł
Kwota dofinansowania: 22 205 592,00 zł
Średnia wartość Grantu: 30 000,00 zł

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 • w ramach projektu przewidzianych jest 6 rund inkubacyjnych,
 • ze wsparcia będzie mogło skorzystać 180 startupów (30 na daną rundę),
 • inkubacja trwa 6 miesięcy.

Na zakończenie każdej rundy odbędzie się DemoDays i możliwość przedstawienia wyników inkubacji przedstawicielom Platformy oraz funduszy inwestycyjnych.

Do 70% startupów otrzyma pozytywny raport uprawniający do aplikowania o finansowanie w ramach Komponentu IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • do przedsiębiorczych osób poszukujących powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego,
 • mających innowacyjne pomysły na poziomie co najmniej krajowym,
 • nie ma ograniczeń wiekowych Pomysłodawców,
 • premiowane będą projekty uwzględniające zrównoważony rozwój.

PRIORYTETOWO TRAKTOWANE BĘDĄ FIRMY WYSOKOTECHNOLOGICZNE ZORIENTOWANE BRANŻOWO W OBSZARACH:

 • produkcji maszyn i urządzeń,
 • energii,
 • ekologii,
 • żywności i przemysłu rolno-spożywczego.

PLATFORMA OFERUJE PAKIET USŁUG W SKŁAD, KTÓRYCH WCHODZĄ:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu,
 • w ramach każdej rundy inkubacyjnej wyselekcjonowana grupa wspieranych startupów dostanie możliwość uzupełnienia działań w ramach programu inkubacji o umiędzynarodowienie i sieciowanie na rynku europejskim.

Udział w projekcie umożliwi rozpoczęcie procesu profesjonalnego przygotowania nowej spółki do urynkowienia tworzonego innowacyjnego produktu/usługi.
Uczestnikom oferujemy opiekę profesjonalnych managerów inkubacji i ekspertów oraz szkolenia, a także wsparcie technologów z laboratoriami podczas tworzenia produktu/usługi, a dla najlepszych także umiędzynarodowienie.
Program szkoleniowy dla startupów oparty jest o metodykę „24 kroków zdyscyplinowanej przedsiębiorczości” i metodykę „Quick Look” -uwzględniającą model KTH Innovation Readiness Level.

Projekt Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis” realizowany jest przez 4 partnerów, którzy posiadają wiedzę i kompetencje do wsparcia młodych innowacyjnych biznesów:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
 • Politechnikę Warszawską,
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego,
 • Fundację Przedsiębiorczości TechnologicznejFundusze

Więcej informacji: http://www.startupolis.eu/