Podpisanie Porozumienia o współpracy ze Spółką INNTEC

Podpisanie Porozumienia o współpracy ze Spółką INNTEC

W dniu 6 marca 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a INNTEC Sp. z o.o. Sp. K.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, ze strony Spółki INNTEC porozumienie podpisał Prezes Zarządu – Kamil Cegliński.

Podmioty podejmą współpracę w zakresie:

  • działalności badawczej, rozwojowej, innowacyjnej i edukacyjno-naukowej,
  • realizacji przez Filię PW w Płocku zleconych opracowań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych wynikających ze współpracy Stron,
  • realizacji prac inżynierskich i magisterskich o tematyce związanej z potrzebami Spółki INNTEC,
  • organizacji przez pracowników Spółki INNTEC prezentacji, wykładów i warsztatów w Filii PW w Płocku,
  • praktyk i staży studenckich w Spółce INNTEC,
  • organizacji spotkań studentów i pracowników Filii PW w Płocku z pracownikami Spółki INNTEC w celu wymiany doświadczeń.
porozumienie060324_1