Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej

Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej

W Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, dnia 12 grudnia 2023 roku, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej pracowni informatycznej.

Podczas uroczystego otwarcia nowej pracowni komputerowej obecni byli m.in:

  • Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni
  • Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski
  • Starostwa Powiatu Płockiego Ziemskiego - Sylwester Ziemkiewicz

Pracownia będzie wykorzystywana głównie przez studentów nowego kierunku o nazwie „Przemysłowe Zastosowania Informatyki”. Ten kierunek został uruchomiony we współpracy z partnerami przemysłowymi, aby odpowiedzieć na dynamiczny rozwój zastosowań informatyki w przemyśle oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze.

W ramach inwestycji o wartości 600 tysięcy złotych przeprowadzono kompleksowy remont pracowni komputerowej, a jej nowoczesne wyposażenie stworzy warunki umożliwiające studentom zdobycie praktycznych umiejętności w komfortowych warunkach.

W ramach projektu:

  • wyremontowano pomieszczenie pracowni komputerowej,
  • zainstalowano nowoczesny system klimatyzacyjny pomieszczenia,
  • zamontowano 2 nowoczesne projektory multimedialne wraz z multimedialnymi ekranami,
  • zakupiono ergonomiczne meble - biurka i fotele,
  • zainstalowano 41 nowoczesnych monitorów oraz 21 stacji roboczych, umożliwiających jednoczesną pracę,
  • zakupiono switch oraz serwer dydaktyczny.

Modernizacja sali oraz zakup wyposażenia sfinansowane zostały z dotacji Urzędu Miasta Płocka, Starostwa Powiatowego oraz ze środków własnych.

OTWARCIE GM-4_5
OTWARCIE GM-4_4
OTWARCIE GM-4_2
OTWARCIE GM-4_1
OTWARCIE GM-4