2019

DYPLOMY 2019

ZDJĘCIA DO POBRANIA: 

KOMUNIKAT 3

Szanowni Absolwenci!

Prosimy osoby, które złożyły nam upoważnienia do odbioru dyplomów, o osobisty odbiór dodatkowych dokumentów (suplementów i duplikatów dyplomów - potrzebne jest nam pokwitowanie odbioru) do dnia 28 listopada (czwartek).

Dokumenty można odbierać codziennie (pon.-pt.) w dziekanacie WBMiP oraz w sekretariacie KNEiS, w godzinach ich pracy (9-14). W dniu 22 listopada Dziekanat WBMiP czynny będzie do godz. 18. W sobotę 23 listopada Dziekanat WBMiP i Sekretariat KNEiS będą czynne od 9:00 do 13:00.

Osoby, które odebrały dyplomy w Warszawie osobiście, BARDZO proszone są o dostarczenie ich do dziekanatu wydziału/sekretariatu kolegium w dniach poprzedzających uroczystość tzn. najpóźniej do środy 28 listopada do godz. 15:00. Prosimy o dostarczanie dyplomów z politechnicznymi okładkami, natomiast osoby, które mają dyplomy z wyróżnieniem powinny dostarczyć oprócz „zwykłego” również dyplom z wyróżnieniem.

Wcześniejsze dostarczenie lub odbiór dodatkowych dokumentów pozwoli uniknąć zamieszania i kolejek w dniu uroczystości.

W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z dziekanatem WBMiP lub sekretariatem KNEiS. - z Panią Dorotą Chudzicką (wydział) (dorota.chudzicka@pw.edu.pl tel. 24 367 22 23) lub z Panią Agnieszką Głodkowską (kolegium) (agnieszka.glodkowska@pw.edu.pl tel. 24 367 22 40), można będzie przekazać dyplom lub odebrać dokumenty w dniu uroczystości, ale nie później niż na 2 godz. przed uroczystością.

KOMUNIKAT 2

Szanowni Absolwenci

Zakończyły się już zapisy na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie. Absolwenci, którzy przeoczyli końcowy termin zapisów lub z innych powodów chcieliby jeszcze zapisać się na uroczystość proszeni są o indywidualny kontakt z Panią Moniką Rutkowską-Ryciak (Biuro Karier) lub z Prodziekanem ds. studenckich WBMiP - dr inż. Cezarym Wiśniewskim, lecz nie później niż do 4 listopada 2019 r. Prosimy o nie dokonywanie wpłat na konto bankowe. Przypominamy też o konieczności złożenia do 1 listopada 2019 r. upoważnienia w dziekanacie WBMiP lub sekretariacie KNEiS w przypadku gdy będziecie chcieli żeby odebrano za Was dyplomy z Warszawy (druki upoważnień są do wypełnienia na miejscu).

wplaty 8.11.2019

KOMUNIKAT 1

Szanowni Absolwenci!

Szanowni Absolwenci! Władze i Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku serdecznie zapraszają wszystkich absolwentów PW Filii w Płocku na Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów przez Pana Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17.

W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni absolwenci Filii oraz absolwenci z lat ubiegłych. Na uroczystość można zaprosić również członków rodziny i znajomych.

Absolwenci, którzy zadeklarują udział w uroczystości będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest złożenie w terminie do 1 listopada 2019 r. w dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium upoważnienia do odbioru dyplomu oraz zwrot legitymacji studenckiej (której upłynął termin ważności).
Niezłożenie upoważnienia będzie oznaczało dla organizatorów to, że absolwent biorący udział w uroczystości sam odebrał dyplom w Warszawie.
Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odbiorą dyplomy w Warszawie będą mogli dostarczyć dyplomy przed uroczystością (terminy zostaną podane w komunikacie). Wszystkie informacje związane z uroczystością (np. dotyczące terminów, dokumentów itp.) będą przekazywane poprzez komunikaty w Internecie (strona internetowa PW Filii w Płocku, Facebook).
W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1,5 do 2 godzin. Dokładny plan i harmonogram uroczystości oraz lista uczestników zostaną ogłoszone na początku listopada 2019 r.

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 1 września do dnia 19 października 2019 r. wpłaty w wysokości 45 zł.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock
Bank Pekao SA I Oddział w Płocku 
09 1240 3174 1111 0010 5590 9452 
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) i telefon kontaktowy. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w uroczystości.

Informacje dostępne:

  • w dziekanatach WBMiP (pok. 213 i 215 GG; tel.: 24 3672154 i 24 3672152; e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl)
  • w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail:dziekanat.knes@pw.edu.pl),
  • w Biurze Karier (pok. 224 tel. 725 992 120 e-mail: biurokarier@pw.plock.pl).

Nie zmarnujcie tej wyjątkowej okazji otrzymania dyplomu ukończenia studiów z rąk Prorektora Politechniki Warszawskiej oraz uczczenia Waszego sukcesu w gronie koleżanek i kolegów ze studiów.