2018

DYPLOMY 2018

W piątek 23 listopada 2018 r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technologia chemiczna, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku ekonomia.

Była to wyjątkowa okazja otrzymania w sposób uroczysty dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej oraz uczczenia tego sukcesu przez absolwentów w gronie koleżanek i kolegów ze studiów.

W tegorocznej uroczystości udział wzięło ponad 180 absolwentów – dziś już inżynierów, magistrów inżynierów, licencjatów i magistrów takich kierunków jak: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna i ekonomia

KOMUNIKAT 1

Szanowni Absolwenci!

Szanowni Absolwenci! Władze i Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku serdecznie zapraszają wszystkich absolwentów PW Filii w Płocku na Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów przez Pana Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17.

W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni absolwenci Filii oraz absolwenci z lat ubiegłych. Na uroczystość można zaprosić również członków rodziny i znajomych.

Absolwenci, którzy zadeklarują udział w uroczystości będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest złożenie w terminie od 1 czerwca do 1 listopada 2018 r. w dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium upoważnienia do odbioru dyplomu oraz zwrot legitymacji studenckiej (której upłynął termin ważności).
Niezłożenie upoważnienia będzie oznaczało dla organizatorów to, że absolwent biorący udział w uroczystości sam odebrał dyplom w Warszawie.
Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odbiorą dyplomy w Warszawie będą mogli dostarczyć dyplomy przed uroczystością (terminy zostaną podane w komunikacie). Wszystkie informacje związane z uroczystością (np. dotyczące terminów, dokumentów itp.) będą przekazywane poprzez komunikaty w Internecie (strona internetowa PW Filii w Płocku, Facebook).
W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1,5 do 2 godzin. Dokładny plan i harmonogram uroczystości oraz lista uczestników zostaną ogłoszone na początku listopada 2018 r.

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 1 września do dnia 19 października 2018 r. wpłaty w wysokości 45 zł.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock
Bank Pekao SA I Oddział w Płocku 
09 1240 3174 1111 0010 5590 9452 
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) i telefon kontaktowy. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w uroczystości.

Informacje dostępne:

w dziekanatach WBMiP (pok. 213 i 215 GG; tel.: 24 3672154 i 24 3672152; e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl)

w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail:dziekanat.knes@pw.edu.pl),

w Biurze Karier (pok. 224 tel. 725 992 120 e-mail: biurokarier@pw.plock.pl).

Nie zmarnujcie tej wyjątkowej okazji otrzymania dyplomu ukończenia studiów z rąk Prorektora Politechniki Warszawskiej oraz uczczenia Waszego sukcesu w gronie koleżanek i kolegów ze studiów.

KOMUNIKAT 2

Szanowni Absolwenci !
 Od 16 listopada (piątek) prosimy osoby, które złożyły nam upoważnienia do odbioru dyplomów, o osobisty odbiór dodatkowych dokumentów (suplementów i duplikatów dyplomów - potrzebne jest nam pokwitowanie odbioru). Dokumenty można odbierać w dziekanacie WBMiP oraz w sekretariacie KNEiS, w godzinach ich pracy, również w piątek 16 listopada (do godz. 18:00) i w sobotę 17 listopada (8:30-13:30). W dniach 19-22 listopada (od poniedziałku do czwartku) można odbierać dokumenty w godzinach 8:30-15:00.

 Osoby, które odebrały dyplomy w Warszawie osobiście, BARDZO proszone są o dostarczenie ich do dziekanatu wydziału/sekretariatu kolegium w dniach poprzedzających uroczystość tzn. najpóźniej do środy 21 listopada do godz. 15:00. Prosimy o dostarczanie dyplomów z politechnicznymi okładkami, natomiast osoby, które mają dyplomy z wyróżnieniem powinny dostarczyć oprócz „zwykłego” również dyplom z wyróżnieniem.
 Wcześniejsze dostarczenie lub odbiór dodatkowych dokumentów pozwoli uniknąć zamieszania i kolejek w dniu uroczystości. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z dziekanatem WBMiP lub sekretariatem KNEiS. - z Panią Dorotą Chudzicką (wydział) (dorota.chudzicka@pw.edu.pl) lub z Panią Agnieszką Głodkowską (kolegium) (agnieszka.glodkowska@pw.edu.pl), można będzie przekazać dyplom lub odebrać dokumenty w dniu uroczystości, ale nie później niż na 2 godz. przed uroczystością.

KOMUNIKAT 3

Szanowni Absolwenci

  1. Uroczystość rozpoczyna się o godz. 18:00 i o tej godzinie powinniście już siedzieć na swoich miejscach w Auli. Miejsca będą ponumerowane i każde z Was otrzyma swój numer przy ubieraniu się w togę. W togi będziecie się ubierać w sali 38 (pierwsze piętro) od godz. 16:30. Tam też dostaniecie birety (na własność) i politechniczne pinsy. Togi po uroczystości zwracacie też do sali 38. Prosimy nie zmieniać wyznaczonych miejsc, gdyż usadzenie jest związane z kolejnością wyczytywania i wychodzenia po odbiór dyplomu.
  2. Przed uroczystością będzie czynna stołówka (do godz. 18), więc można tam zaprosić rodzinę czy znajomych.
  3. Zarówno przed jak i po uroczystości będzie można zrobić sobie zdjęcie (np. w todze ze znajomymi na tle politechnicznej ścianki). Fotografowie obsługujący uroczystość będą do tego przygotowani. Po uroczystości zdjęcia będzie można sobie ściągnąć z dysku w internecie (adresy podamy w komunikacie).