2015

W piątek 27 listopada 2015 r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w PW Filii w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technologia chemiczna, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku ekonomia.

W tym roku w Filii, na wszystkich 5 kierunkach ukończyły studia i uzyskały dyplomy 528 osoby, z tego aż 24 osób z wynikami celującymi. W trakcie piątkowego wydarzenia, w sposób uroczysty dyplomy odebrało 117 osób, w tym 14 osób, które zakończyły studia z wynikiem celującym.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili dyrektorzy Kolegium NEiS, prodziekani Wydziału i dyrektorzy Instytutów oraz przedstawiciele Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcia do pobrania:

youtube

KOMUNIKAT 1

Szanowni Absolwenci!

Władze i Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku serdecznie zapraszają wszystkich absolwentów PW Filii w Płocku na Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów.

W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni absolwenci Filii oraz absolwenci z lat ubiegłych. Na uroczystość można zaprosić również członków rodziny i znajomych.

Uroczystość Wręczenia Dyplomów przez Pana Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, prof. zw. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17.

Absolwenci, którzy zadeklarują udział w uroczystości będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest złożenie w terminie od 1 czerwca do 1 listopada 2015 r. w dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium upoważnienia do odbioru dyplomu oraz zwrot legitymacji studenckiej.

Niezłożenie upoważnienia będzie oznaczało dla organizatorów to, że absolwent biorący udział w uroczystości sam odebrał dyplom w Warszawie.

Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odbiorą dyplomy w Warszawie będą mogli dostarczyć dyplomy przed uroczystością (terminy zostaną podane w komunikacie). Wszystkie informacje związane z uroczystością (np. dotyczące terminów, dokumentów itp.) będą przekazywane poprzez komunikaty w Internecie (strona internetowa PW Filii w PłockuFacebook).

W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1,5 do 2 godzin. Dokładny plan i harmonogram uroczystości oraz lista uczestników zostaną ogłoszone na początku listopada 2015 r.

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 1 września do dnia 15 października 2015 r. wpłaty w wysokości 45 zł.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock

Bank Pekao SA I Oddział w Płocku 

09 1240 3174 1111 0010 5590 9452 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) i telefon kontaktowy. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w uroczystości.

Składka przeznaczona jest na:

• zakup biretów, które będą dla Was pamiątką ukończenia studiów,
• opłacenie usługi fotografa, który zrobi zdjęcie każdej osobie odbierającej dyplom i który będzie do Waszej dyspozycji przez godzinę po uroczystości (możliwe będą zdjęcia grupowe i indywidualne),
• dekorację sali i inne koszty związane z przygotowaniem uroczystości.

Organizatorzy zapewniają togi dla wszystkich absolwentów uczestniczących w uroczystości.

Dodatkowe informacje związane z uroczystością można uzyskać:

  • w dziekanatach WBMiP (pok. 213 i 215 GG; tel.: 24 3672154 i 24 3672152; e-mail: dziekanatdz@pw.plock.pl i dziekanatza@pw.plock.pl)
  • w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail: knes@pw.plock.pl),
  • Biurze Karier (tel. 725 992 120 e-mail: biurokarier@pw.plock.pl).

Nie zmarnujcie tej wyjątkowej okazji otrzymania dyplomu ukończenia studiów z rąk Prorektora Politechniki Warszawskiej oraz uczczenia Waszego sukcesu w gronie koleżanek i kolegów ze studiów.

dr inż. Cezary Wiśniewski

KOMUNIKAT 2

Szanowni Absolwenci!

Po wakacyjnej przerwie budzimy się do działania i przypominamy o zbliżającej się Uroczystości Wręczenia Dyplomów. Komunikaty organizacyjne będą pojawiały się teraz częściej. W celu uniknięcia pomyłek, co pewien czas będziemy publikować numery albumów osób, które wniosły opłatę za udział w uroczystości (prosimy o sprawdzanie, czy nie zostaliście pominięci). Przypominamy, że jedynie wpłata na podane w komunikacie głównym konto (z podaniem imienia, nazwiska, nr albumu i kierunku studiów) jest potwierdzeniem udziału w uroczystości (nie trzeba wysyłać innych powiadomień).

Osoby, które z ważnych powodów nie będą w stanie odebrać przed uroczystością dyplomu z Warszawy proszone są o złożenie osobiście do dnia 14 listopada odpowiedniego upoważnienia do odbioru przez nas dyplomu. Druki upoważnienia dostępne będą w dziekanacie Wydziału i w sekretariacie Kolegium. Przypominamy, że dyplomy możemy odebrać tylko dla osób, które będą brały udział w uroczystości.

dr inż. Cezary Wiśniewski

KOMUNIKAT 3

Szanowni Absolwenci!

Przypominamy, że osoby, które chcą żebyśmy odebrali ich dyplomy z Warszawy muszą złożyć upoważnienia w Dziekanatach do końca października. W dziekanacie studiów zaocznych można złożyć upoważnienie również w terminach pracy dziekanatu w piątek i sobotę zjazdową. Druki upoważnień są w dziekanatach, tylko trzeba przyjść z dowodem osobistym.

Wpłaty:

 

dr inż. Cezary Wiśniewski

KOMUNIKAT 4

Szanowni Absolwenci!

Odebraliśmy dyplomy osób, które podpisały upoważnienia. Osoby, które odebrały dyplomy osobiście, proszone są bardzo o dostarczenie ich do dziekanatów w dniach poprzedzających uroczystość tzn. do 26 listopada. Można to zrobić również na najbliższym zjeździe studiów zaocznych w godzinach pracy dziekanatu. Pozwoli to uniknąć zamieszania w dniu uroczystości. W wyjątkowych przypadkach można będzie przekazać dyplom w dniu uroczystości ale nie później niż na 1,5-1 godz. przed uroczystością. Osoby, którym odebraliśmy dyplomy, proszone są o odbiór odpisów i suplementu przed Uroczystością, najlepiej do czwartku (potrzebne jest pokwitowanie odbioru).

dr inż. Cezary Wiśniewski