2014

RELACJA

28 listopada w Auli Gmachu Głównego PW Filii w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w PW Filii w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technologia chemiczna, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku ekonomia.

W tym roku w Filii, na wszystkich 5 kierunkach ukończyły studia i uzyskały dyplomy 532 osoby, z tego aż 25 osób z wynikami celującymi. W trakcie piątkowego wydarzenia, w sposób uroczysty dyplomy odebrało 110 osób, w tym 8 osób, które zakończyły studia z wynikiem celującym.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili dyrektorzy Kolegium NEiS, prodziekani Wydziału i dyrektorzy Instytutów oraz przedstawiciele Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Absolwentom w trakcie uroczystości towarzyszyły rodziny, przyjaciele i znajomi, a także promotorzy, opiekunowie prac dyplomowych, nauczyciele akademiccy i pracowników naszej Uczelni. Zjawili się również przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka z Panami Prezydentami, Powiatu Płockiego Ziemskiego, dyrektorów płockich szkół ponadgimnazjalnych, prezesów i dyrektorów firm, organizacji naukowo-technicznych, z którymi nasza Uczelnia podpisała porozumienia o współpracy.

Występ Kameralnego Chóru Akademickiego naszej Uczelni (pod kierunkiem mgr Edwarda Bogdana) oraz koncert Zespołu Rockers dodatkowo ubarwił uroczystość.

dyplom2014