2022

uroczystosc wreczenie dyplomow 2022

 

 

  Zdjęcia do pobrania:

Skrót z uroczystości znajduje się na YouTube.

SZANOWNI ABSOLWENCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII W PŁOCKU 

 

Władze i Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku serdecznie zapraszają WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW PW Filii w Płocku na UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ukończenia studiów.  

 

W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni absolwenci Filii oraz absolwenci z lat ubiegłych. Na uroczystość można zaprosić również członków rodziny i znajomych. 

 

Uroczystość Wręczenia Dyplomów przez Panią Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17.  

 

Absolwenci, którzy zadeklarują udział w uroczystości będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest osobiste złożenie w terminie od 2 do 10 listopada 2022 r. w dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium Pełnomocnictwa do odbioru dyplomu. Niezłożenie pełnomocnictwa będzie oznaczało dla organizatorów to, że absolwent biorący udział w uroczystości sam odebrał dyplom w Warszawie. Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odebrali dyplomy w Warszawie będą mogli dostarczyć dyplomy przed uroczystością (terminy zostaną podane w komunikacie). Wszystkie informacje związane z uroczystością (np. dotyczące terminów, dokumentów itp.) będą przekazywane poprzez komunikaty na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1,5 do 2 godzin. Dokładny plan i harmonogram uroczystości zostaną ogłoszone w drugiej połowie listopada 2022 r.  

 

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 24 października do dnia 13 listopada 2022 r. wpłaty w wysokości 55 zł na rachunek bankowy o numerze:

27 1600 1462 1800 9683 7000 0001 

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock 

 

W tytule wpłaty należy wpisać: Wręczenie dyplomów, imię i nazwisko, nr albumu, kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) oraz nr telefonu do kontaktu.  

 

Składka przeznaczona jest na: 

  • zakup biretów, które będą dla Was pamiątką ukończenia studiów, 
  • opłacenie usługi fotografa, który zrobi zdjęcie każdej osobie odbierającej dyplom i który będzie do Waszej dyspozycji po uroczystości (możliwe będą zdjęcia grupowe i indywidualne), 
  • dekorację sali i inne koszty związane z przygotowaniem uroczystości. 

 

Organizatorzy zapewniają togi dla wszystkich absolwentów uczestniczących w uroczystości. 

 

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Auli, w przypadku bardzo dużego zainteresowania udziałem w uroczystości, decydować będzie kolejność wpłat.  

 

Dodatkowe informacje związane z uroczystością można uzyskać w dziekanatach WBMiP (pok. 214 GG; tel.: 24 367 21 52; e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl oraz w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl). 

 

Szanowni Absolwenci!

Nie zmarnujcie tej wyjątkowej okazji otrzymania dyplomu ukończenia studiów z rąk Pani Prorektor Politechniki Warszawskiej oraz uczczenia Waszego sukcesu w gronie koleżanek i kolegów ze studiów.