2017

2017-11-24 - Politechnika 0613

W piątek 24 listopada 2017 r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technologia chemiczna, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku ekonomia.

W tym roku w Filii, na wszystkich 5 kierunkach ukończyły studia i uzyskało dyplomy 541 osób. W trakcie piątkowego wydarzenia, w sposób uroczysty dyplomy odebrało 153 osoby, w tym 11 osób, które ukończyły studia z wynikiem celującym.

KOMUNIKAT 1

Szanowni Absolwenci! Władze i Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku serdecznie zapraszają wszystkich absolwentów PW Filii w Płocku na Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów przez Pana Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17.

W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni absolwenci Filii oraz absolwenci z lat ubiegłych. Na uroczystość można zaprosić również członków rodziny i znajomych.

Absolwenci, którzy zadeklarują udział w uroczystości będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest złożenie w terminie od 1 czerwca do 1 listopada 2017 r. w dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium upoważnienia do odbioru dyplomu oraz zwrot legitymacji studenckiej (której upłynął termin ważności). Niezłożenie upoważnienia będzie oznaczało dla organizatorów to, że absolwent biorący udział w uroczystości sam odebrał dyplom w Warszawie. Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odbiorą dyplomy w Warszawie będą mogli dostarczyć dyplomy przed uroczystością (terminy zostaną podane w komunikacie). Wszystkie informacje związane z uroczystością (np. dotyczące terminów, dokumentów itp.) będą przekazywane poprzez komunikaty w Internecie (strona internetowa PW Filii w Płocku, Facebook).

W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1,5 do 2 godzin. Dokładny plan i harmonogram uroczystości oraz lista uczestników zostaną ogłoszone na początku listopada 2017 r.

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 1 września do dnia 15 października 2017 r. wpłaty w wysokości 45 zł.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock
Bank Pekao SA I Oddział w Płocku 
09 1240 3174 1111 0010 5590 9452 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) i telefon kontaktowy. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w uroczystości.

Informacje dostępne:
• w dziekanatach WBMiP (pok. 213 i 215 GG; tel.: 24 367 21 54 i 24 367 21 52; e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl)
• w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail: knes@pw.edu.pl),
• w Biurze Karier (pok. 224 tel. 725 992 120 e-mail: bk.plock@pw.edu.pl).

Nie zmarnujcie tej wyjątkowej okazji otrzymania dyplomu ukończenia studiów z rąk Prorektora Politechniki Warszawskiej oraz uczczenia Waszego sukcesu w gronie koleżanek i kolegów ze studiów.

KOMUNIKAT 2

Szanowni Absolwenci!
Upływa właśnie termin dokonywania wpłat za udział w Uroczystości Wręczenia Dyplomów 2017. Dla osób, które jeszcze się nie zdecydowały na udział wydłużamy termin wpłat o tydzień, tzn. do 22.10.2017 r. Przypominamy również, że osoby, które nie odebrały i nie odbiorą dyplomów osobiście w Warszawie (tylko ci absolwenci, którzy wezmą udział w uroczystości) muszą do 1 listopada złożyć w dziekanacie WBMiP lub sekretariacie KNEiS upoważnienie, na podstawie którego my będziemy mogli odebrać dyplomy z Warszawy i wręczyć je podczas uroczystości.

KOMUNIKAT 3
Szanowni Absolwenci!
W związku z koniecznością wysłania do Działu Ewidencji Studentów PW w Warszawie listy absolwentów, w imieniu których dyplomy będziemy odbierać z Warszawy, ustalamy ostateczny termin składania upoważnień do odbioru dyplomu na dzień 04 listopada 2017 r. (sobota). Po tym terminie upoważnienia nie będą przyjmowane w dziekanacie Wydziału i w sekretariacie Kolegium.

dyplomy 26.10