2016

W piątek 25 listopada 2016 r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technologia chemiczna, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku ekonomia.

W tym roku w Filii, na wszystkich 5 kierunkach ukończyły studia i uzyskały dyplomy 523 osoby. W trakcie piątkowego wydarzenia, w sposób uroczysty dyplomy odebrało 170 osób, w tym 17 osób, które zakończyły studia z wynikiem celującym. Wyróżnionym absolwentom zostały wręczone nagrody Zarządu Grupy OPEUS oraz Zarządu Modular System za pracę zespołową pt. "Analiza rozwiązań konstrukcyjnych budynku modułowego dla młodych".

Uroczystość uświetnił krótki wykład prof. Renaty Walczak nt. 50-lecia Filii PW w Płocku.

2016-11-25 0900

ZDJĘCIA DO POBRANIA

     

KOMUNIKAT

Szanowni Absolwenci!

Władze i Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku serdecznie zapraszają wszystkich absolwentów PW Filii w Płocku na Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów.

W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni absolwenci Filii oraz absolwenci z lat ubiegłych. Na uroczystość można zaprosić również członków rodziny i znajomych.

Uroczystość Wręczenia Dyplomów przez Pana Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17.

Absolwenci, którzy zadeklarują udział w uroczystości będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest złożenie w terminie od 1 czerwca do 1 listopada 2016 r. w dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium upoważnienia do odbioru dyplomu oraz zwrot legitymacji studenckiej.

Niezłożenie upoważnienia będzie oznaczało dla organizatorów to, że absolwent biorący udział w uroczystości sam odebrał dyplom w Warszawie.

Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odbiorą dyplomy w Warszawie będą mogli dostarczyć dyplomy przed uroczystością (terminy zostaną podane w komunikacie). Wszystkie informacje związane z uroczystością (np. dotyczące terminów, dokumentów itp.) będą przekazywane poprzez komunikaty w Internecie (strona internetowa PW Filii w PłockuFacebook).

W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1,5 do 2 godzin. Dokładny plan i harmonogram uroczystości oraz lista uczestników zostaną ogłoszone na początku listopada 2016 r.

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 1 września do dnia 15 października 2016 r. wpłaty w wysokości 45 zł.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock

Bank Pekao SA I Oddział w Płocku 

09 1240 3174 1111 0010 5590 9452 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) i telefon kontaktowy. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w uroczystości.

Lista wpłat publikowane są w wydarzeniu.

Informacje można uzyskać: 

  • w dziekanatach WBMiP (pok. 213 i 215 GG; tel.: 24 3672154 i 24 3672152; e-mail: dziekanatdz@pw.plock.pl i dziekanatza@pw.plock.pl)
  • w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail: knes@pw.plock.pl),
  • w Biurze Karier (tel. 725 992 120 e-mail: biurokarier@pw.plock.pl).

Nie zmarnujcie tej wyjątkowej okazji otrzymania dyplomu ukończenia studiów z rąk Prorektora Politechniki Warszawskiej oraz uczczenia Waszego sukcesu w gronie koleżanek i kolegów ze studiów.