Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek).
    W związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 3 października 2022 r. decyzją nr 5/2022 Dziekana Wydziału BMiP z dnia 7 września 2022 r. ustanowiono godziny wolne od zajęć dydaktycznych w tym dniu w czasie od godz. 8:00 do godz. 20:00.
  • Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem Plany zajęć / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) .
  • Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl,  Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację od dnia 3 października 2022 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
  • Do dnia 3 października 2022 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 214) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 243672152, 24 3672154, 607 562 301,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).