Harmonogram zjazdów

Harmonogram zajęć dydaktycznych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii dla studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia

Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022
Obowiązkowy zjazd organizacyjny dla studentów pierwszego semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia 9 października 2021 r. - ODWOŁANY
I zjazd 15, 16, 17 października 2021 r.
II zjazd 22, 23, 24 października 2021 r.
III zjazd 5, 6, 7 listopada 2021 r.
IV zjazd 19, 20, 21 listopada 2021 r.
V zjazd 26, 27, 28 listopada 2021 r.
VI zjazd 10, 11, 12 grudnia 2021 r.
VII zjazd 17, 18, 19 grudnia 2021 r.
VIII zjazd 14, 15, 16 stycznia 2022 r.
IX zjazd 21, 22, 23 stycznia 2022 r.
X zjazd 28, 29, 30 stycznia 2022 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna 

2 - 15 lutego 2022 r., w tym:

4, 5, 6 lutego 2022 r.,

11, 12, 13 lutego 2022 r.

Egzamin z języka obcego na poziomie B2 5 lutego 2022 r.  - godz. 9:00 - 11:00