Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Dostęp do poczty/usługi Office365 Politechniki Warszawskiej

Każdy student w Politechnice Warszawskiej zobligowany jest do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW:

- w przypadku pierwszego logowania do poczty należy skorzystać z resetu hasła poprzez system USOSweb;

- hasło można zresetować za pomocą portalu USOSweb;

- wygenerowane uprzednio hasło można zmienić samodzielnie poprzez: https://passwordreset.pw.edu.pl;

- UWAGA: Hasło może być aktywne po upływie około 30 minut!

Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z pakietu Office365 – do pobrania na stronie https://portal.office.com. Dostęp do konta na ww. stronie oparty jest o login oraz hasło analogicznie jak w poczcie. Informacje dotyczące ustawienia lub zresetowania hasła do poczty/usługi Office365 znajdują się w systemie USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, po zalogowaniu, a następnie po przejściu do zakładki DLA STUDENTÓW, a potem kolejno do Office365.

W przypadku osób, które były już Studentami Politechniki Warszawskiej, konto jest ponownie aktywne. Zachęcamy do korzystania z konta pocztowego w domenie PW.

Istnieje również dostęp do sieci Eduroam – informacje takie jak login i hasło są również zawarte na stronie USOSweb, po zalogowaniu w zakładce DLA WSZYSTKICH, kolejno eduroam.