Wyniki konkursu ENERGYEDULAB

Wyniki konkursu ENERGYEDULAB

Dwa wnioski z naszego Wydziału otrzymały finansowanie w konkursie na granty na laboratoryjne stanowiska dydaktyczne ogłoszonym w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, zwanego dalej „programem IDUB”.

Synergiczny układ napędowy dr inż. Henryk Rode

Przedmiotem projektu jest utworzenie dwóch stanowisk laboratoryjnych pn. "Symulator napędu hybrydowego" i "Blok energoelektroniki napędu hybrydowego". Symulator napędu hybrydowego umożliwi poznanie budowy oraz procesu sterowania i działania napędu spalinowo elektrycznego. Studenci będą mieć możliwość obserwacji i analizy procesu sterowania napędem, w tym wzajemnej współpracy pomiędzy maszynami elektrycznymi oraz silnikiem spalinowym, zależnie od wybranego trybu jazdy (PRNDB), stanu naładowania baterii HV oraz obciążenia i temperatury silnika spalinowego. Stanowisko umożliwi symulację różnych trybów pracy układu napędowego, w tym przypadków kolizji z odcięciem zasilania elektrycznego. Dynamika zmian w układzie napędowym zostanie zobrazowana przy wsparciu oprogramowania LabView®, które umożliwi obserwację parametrów pracy układu napędowego w formie graficznej oraz diod LED na samym symulatorze. Studenci będą mieć możliwość zadawania parametrów pracy układu z użyciem potencjometrów symulatora. Dodatkową zaletą przy wykorzystaniu stanowiska w procesie dydaktycznym będzie możliwość symulacji zaprogramowanych usterek, umożliwiających studentom dalszą ocenę powodu awarii, wg. jej symptomów, w tym odczyt sygnałów sterujących na gniazdach pomiarowych z użyciem woltomierza. Całość pomiarów dokonywanych przez studentów będzie realizowana na napięciach bezpiecznych do 12V DC. Blok energoelektroniki napędu hybrydowego umożliwi studentom zapoznanie się z budową i elementami składowymi wysokonapięciowego bloku rozdziału i przetwarzania energii zawartej w zespole baterii napięcia stałego, jej ładowania i odzysku energii hamowania pojazdu oraz prezentację obwodów elektrycznych i ich przeznaczenie w oparciu o dokumentacje techniczną. Dodatkowo dla potrzeb dydaktyki stanowisko zostanie wykonane w standardzie modułu obrotowego z możliwością wielokrotnego demontażu dla celów prezentacji jego elementów składowych.

Przyznane środki: 51 272,20 zł

Budowa pracowni podstaw konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną dr inż. Mariusz Sarniak

Budowa pracowni podstaw konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną stanowi podstawę do poszerzenia oferty dydaktycznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku o zajęcia laboratoryjne z tego zakresu. Obecnie istnieje już kilka stanowisk badawczych, na których realizowane były badania naukowe i prace dyplomowe. Istniejące stanowiska są również wyposażone w sprzęt pomiarowy: miernik charakterystyk prądowo-napięciowych i miernik instalacji PV i jakości zasilania. Istnieje potrzeba uzupełnienia wyposażenia laboratoryjnego w kilka gotowych, profesjonalnie wykonanych stanowisk oraz w miernik instalacji elektrycznych. Ważnym uzupełnieniem będzie rozbudowane stanowisko o nazwie: "Stanowisko egzaminacyjne BD.17 i BD.18 - Ogniwa fotowoltaiczne z połacią dachową, które składa się ze stelaża z elementami systemu typu off-grid, dwóch modułów fotowoltaicznych zamontowanych na fragmencie konstrukcji dachu skośnego pokrytego blachodachówką oraz modułu oświetleniowego. Dodatkowo pracownia będzie wyposażona w dwa mniejsze stanowiska laboratoryjne: "MD-2213-4 Model instalacji fotowoltaicznej - modułowe stanowisko dydaktyczne11 oraz "MD-580 Ogniwo paliwowe - stanowisko demonstracyjne". Zbudowanie pracowni podstaw konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną umożliwi wprowadzenie do oferty dydaktycznej z przedmiotu "Projektowanie systemów fotowoltaicznych" zajęć laboratoryjnych, na których studenci zdobędą umiejętności praktyczne z tego zakresu, co będzie ważnym uzupełnieniem zajęć wykładowych i projektowych.

Przyznane środki: 67 725,00 zł

Lista grantów