Praktyki i stypendia zagraniczne

Skrzydlate studia

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.skrzydlatestudia.pl która zawiera bogatą, na bieżąco aktualizowaną bazę stypendiów, staży i wyjazdów badawczych z kilkudziesięciu krajów całego świata. Projekt adresowany jest m.in. do absolwentów szkół średnich, studentów, absolwentów szkół wyższych oraz naukowców rozpoczynających karierę badawczą, jak i tych o bogatym doświadczeniu.