Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Budownictwo

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Inżynieria Środowiska

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Technologia Chemiczna

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Przemysłowe zastosowania informatyki

Studia pierwszego stopnia (profil praktyczny)