Prodziekan ds. studiów

Prodziekan ds. studiów
dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni

pok. 214GG
tel.: 24 3672174
e-mail: marzena.majzner@pw.edu.pl

Godziny przyjęć:

studia stacjonarne

piątek godz. 8.00 – 10.00 dyżur zdalny (MS Teams)

studia niestacjonarne

sobota zjazdowa godz. 10.00 – 12.00 dyżur zdalny (MS Teams)