Oferta dla studentów, doktorantów i absolwentów

Misją Biura Karier PW jest aktywne wspieranie studentów i absolwentów Uczelni w sprawnym poruszaniu się po rynku pracy.

Aktualna oferta Biura Karier obejmuje:

 • Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym - możliwość omówienia CV, listu motywacyjnego, opracowania ścieżki kariery 
 • Udział w teście, badającym predyspozycje zawodowe 
 • Warsztaty - spotkania rozwijające postawy przedsiębiorcze oraz kompetencje istotne na rynku pracy
 • Program Mentoringowy - spotkania z Mentorem, mające na celu wsparcie studentów w rozwoju potencjału i kompetencji, a także w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego

W Biurze Karier masz także możliwość:

 • uczestniczenia w Prelekcjach z Pracodawcami
 • skorzystania z ofert pracy, praktyk, stażu, 
 • wzięcia udziału w sesji coachingowej,
 • zaprezentowania swojego profilu pracodawcom [CV online w profilu Studenta],
 • uzyskania bezpłatnych informatorów i poradników dla poszukujących pracy,
 • zdobycia wiedzy związanej z efektywnością na rynku pracy [zakładka baza wiedzy],
 • poznania wyników badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów,
 • otrzymywania Newslettera z informacji o konkursach, programach stażowych, wydarzeniach, które ułatwią Ci kreowanie ścieżki kariery [zaznacz odpowiednie pole w ustawieniach profilu].

 

W ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym możesz:

 • zapoznać się z procedurami selekcyjnymi stosowanymi przez pracodawców,
 • dokonać weryfikacji dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zdefiniować swoje cele zawodowe,
 • opracować plan rozwoju kariery.

Jesteśmy po to, by wzmacniać Wasz potencjał zawodowy, wspierać rozwój kompetencji oraz pozycję na rynku pracy. Konsultacje z doradcą zawodowym to wsparcie, nie zaś ocena - pamiętajcie o tym.