Badanie Losów Absolwentów

monitoring pw

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW (rejestracja).

bNqmL3AUZ72B76GhuplT785kkbEdlgp08aMmbPJG

Wszystkich Absolwentów Politechniki Warszawskiej zapraszamy serdecznie do udziału w anonimowym badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW, które realizowane jest od roku 2012. Udział w badaniu daje Absolwentom okazję do wyrażenia opinii na temat ukończonych studiów, a także do podzielenia się z Uczelnią informacjami dotyczącymi sytuacji na rynku pracy. Głównym celem badania jest uzyskanie informacji przydatnych w procesie podnoszenia jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej oraz opracowywania trafnych programów wsparcia dla naszych obecnych i przyszłych studentów. Dzięki informacjom zebranym w badaniu powstają raporty, które ukazują sytuację Absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy. 

Prezentacje wyników z dotychczasowych badania dostępne są pod poniższymi linkami: