Jak napisać list motywacyjny?

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny jest równie ważny w procesie składania aplikacji jak życiorys (CV). Istotą tego dokumentu jest przede wszystkim przekonanie pracodawcy, że jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko, i że na zatrudnieniu Ciebie firma może wiele zyskać.

Niestety, napisanie dobrego listu motywacyjnego stwarza dużo więcej problemów niż przygotowanie CV. Osoby rekrutujące twierdzą, że zaledwie 3-5% listów są przekonywające.

Dobry list motywacyjny może zadecydować o zaproszeniu Cię na rozmowę kwalifikacyjną, dlatego warto poświęcić więcej czasu na jego przygotowanie.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W LIŚCIE MOTYWACYJNYM

 • list motywacyjny może przybrać dwie formy: formę odpowiedzi na ogłoszenie o pracę lub formę listu intencyjnego, kiedy jesteś zainteresowany pracą w danej firmie i nie wiesz, czy poszukuje pracowników na interesujące Cię stanowisko
 • list motywacyjny powinien mówić, dlaczego interesuje Cię dana praca oraz dlaczego uważasz, że jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko
 • przedstaw się pod kątem zawodowym: możesz napisać kilka słów o tym, co interesującego wniosły studia do twojego rozwoju zawodowego; scharakteryzuj dotychczasowe doświadczenia pod kątem przydatności w nowym miejscu pracy; napisz szerzej o swoich umiejętnościach, np.: w jakich okolicznościach posługiwałeś się językiem obcym lub do czego używałeś danego programu komputerowego
 • selekcjonuj informacje po kątem danej firmy i danego miejsca pracy - to pozwoli pracodawcy podjąć decyzję, że jesteś właściwą osobą do pracy w jego firmie - najlepiej skup się na 2-3 elementach i wyeksponuj to, co najlepiej o Tobie świadczy
 • nie powtarzaj informacji z życiorysu, pisząc o cechach charakteru czy umiejętnościach "miękkich" podeprzyj je faktami z życia
 • bądź oryginalny, ale nie za bardzo swobodny; nie przepisuj utartych formułek od znajomych czy z książek, z drugiej strony pamiętaj, że jest to korespondencja formalna

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ LIST MOTYWACYJNY

 • list motywacyjny jest pismem urzędowym i należy stosować do niego standardy pisania korespondencji: adres nadawcy powinien znajdować się w lewym górnym rogu, natomiast adres odbiorcy po prawej stronie nad tekstem, w prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość i datę
 • zwroty grzecznościowe na początku: Szanowna Pani!/ Szanowny Panie!/ Szanowni Państwo!, na końcu: Z poważaniem, Z wyrazami szacunku
 • list motywacyjny powinien być czytelny i przejrzysty; zastosuj biały lub kremowy papier, format A4, standardową czcionkę, stosuj odstępy pomiędzy akapitami, możesz zastosować wyróżnienia dla istotnych informacji
 • pamiętaj o zasadzie jednej strony - list motywacyjny musi być zwięzły i treściwy, długie elaboraty zniechęcają czytających
 • stosuj precyzyjne wyrażenia, nie używaj skrótów, sprawdź błędy ortograficzne, gramatyczne i "literówki"
 • pamiętaj o własnoręcznym podpisie pod listem (jeżeli nie wysyłasz go pocztą elektroniczną oczywiście)

 

Wskazówki do napisania listu motywacyjnego

Wskazówki do napisania listu motywacyjnego po angielsku