CV po angielsku

CZY CV W JĘZYKU ANGIELSKIM RÓŻNI SIĘ OD CV W JĘZYKU POLSKIM?

CV w języku angielskim różni się od polskiego życiorysu zarówno szatą graficzną, jak i zawartością. Nie zamieszczamy w nim zdjęcia oraz informacji o dacie urodzenia. Jeśli wysyłasz CV do zagranicznej firmy, nie dodawaj również klauzuli o ochronie danych osobowych, ponieważ jest to wymóg wyłącznie polskiego prawa. W krajach anglojęzycznych przyjęto formę CV bez fotografii. Jeżeli aplikujesz do międzynarodowej firmy z siedzibą w Polsce, możesz dołączyć zdjęcie. Pamiętaj, aby miało ono profesjonalną formę.

cv en

JAK NAZWAĆ DOKUMENT?

Dokument, który przygotowujesz po angielsku możesz nazwać „CV”. Wyjątkiem jest USA i Kanada, gdzie przyjęto inną formę – pracodawcy wymagają od kandydatów Resume, czyli krótkiego opisu doświadczenia zawodowego oraz posiadanych umiejętności.

CO TŁUMACZYĆ, CZEGO NIE NA JĘZYK ANGIELSKI?

Nazwę uczelni lub szkoły, uzyskany tytuł tłumaczysz na język angielski.

Nie tłumaczysz polskich nazw firm, w których pracowałeś oraz danych osobowych. Możesz jedynie zrezygnować z użycia polskich znaków w treści dokumentu.

CZY DOŁĄCZAĆ DODATKOWE DOKUMENTY LUB INFORMACJE DO CV?

Warto załączyć referencje ponieważ są one wysoko cenione przez zagranicznych pracodawców.

CO Z KLAUZULĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku, kiedy polski pracodawca prosi o wysłanie dokumentów w obcym języku, przetłumacz również klauzulę do CV.

Aktualna klauzula o ochronie danych osobowych po angielsku brzmi następująco:

I agree to the processing by [insert name of the employer indicated in the job advertisement] personal data contained in my CV or other documents attached to the CV (my recruitment application), for recruitment purposes to the position indicated in the job advertisement.

Jeżeli chcesz, aby pracodawca zachował Twoje CV w swojej bazie dla celów innych rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, zamieszczasz dodatkowo w CV następującą klauzulę.

In addition, I agree to the processing of personal data by the employer contained in my recruitment application for the purposes of future recruitment.

CV po angielsku