Konta studenckie

Wszyscy studenci aktywni w USOS mają założone konta pocztowe w domenie pw.edu.pl.
Konta te umożliwiają również korzystanie z aplikacji Office365 Microsoftu w okrojonej wersji. Do korzystania z tych aplikacji potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu. Przetwarzanie odbywa się w chmurze.

Zasady korzystania z kont studenckich

Informacje o sposobie i zasadach korzystania z poczty studenckiej PW.

SYSTEM POCZTOWY DLA STUDENTÓW PW

Wszyscy studenci  posiadają adresy poczty elektronicznej w formacie: numeralbumu@pw.edu.pl.

Parametry serwera studenckiego domeny pw.edu.pl:

Dostęp do poczty z adresu: https://portal.office.com

Login ID od tego roku to: nr_albumu@pw.edu.pl

Hasło:

  1. dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery)
  2. ostatnie 3 cyfry numeru albumu (indeksu)
  3. znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru albumu (indeksu): 0 - ), 1 - !, 2 - @, 3 - #, 4 - $, 5 - %, 6 - ^, 7 - ?, 8 - *, 9 - (
  4. pierwsza litera imienia ojca (duża litera)
  5. pierwsza litera imienia matki (duża litera)

Uwaga: W haśle nie występują polskie znaki - zostały one zamienione na znaki "bez ogonków", czyli przykładowo zamiast Ł w haśle występuje L.
 Przykładowo: Student Jan Kowalski urodzony w Warszawie, posiadający numer albumu 123456 o imionach rodziców Łucja, Adam posługuje się hasłem startowym: wa456^AL

Informacje dodatkowe:

Aby zalogować się do systemu trzeba posiadać aktywny status studenta w systemie USOS. Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od rejestracji rocznej, na niektórych wydziałach aktywny status studenta wygasa po każdym semestrze, a więc co semestr pracownik dziekanatu powinien wprowadzić studentowi rejestrację na nowy cykl dydaktyczny.