Dziekanat WBMiP

Aktualności

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych dot. lektoratu

Informuje się studentów I roku, że na tablicy informacyjnej Zespołu Lektorów (obok pokoju 228, II piętro) wywieszona jest lista wszystkich studentów z przydziałem poziomu umiejętności językowych na podstawie matury pisemnej,   wg obowiązującej klasyfikacji umiejętności CEF (Common European Framework). Proszę sprawdzić, czy zamieszczone dane są poprawne. Jeśli są niezgodności, proszę je zgłosić do sekretariatu Zespołu Lektorów, pokój 218.

Informacja dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

20-30 września 2016 r.

W związku z okresem rejestracyjnym uprzejmie informujemy, że w dniach 20-30 września br. Dziekanat sekcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych będzie nieczynny.

Test Kompetencyjny na poziomie B2 (10.09.2016) na studiach niestacjonarnych

Test Kompetencyjny B2

Uwaga:

  1. Do testu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy mają zaliczone wszystkie moduły (semestry) i nie zdali egzaminu w sesji zimowej.
  2. Listy osobowe z przydziałem do sal będą wywieszone 07.09.2016 na tablicy informacyjnej ZL (obok pok. 228) i na drzwiach sal w dniu przeprowadzania testu.

 

Przeprowadzenie testu: 

  1. Test  trwa 120 minut. Proszę zgłosić się 15 minut wcześniej.
  2. Test odbędzie się w jednej turze: 08.00-10.00.
  3. Student zgłasza się na egzamin z indeksem lub legitymacją studencką.
  4. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
  5. W czasie trwania testu wszystkie telefony komórkowe muszą być wyłączone i odłożone poza zasięgiem, w miejscu wskazanym przez egzaminatora. Telefon nie może także być używany do innych celów, np. jako zegarek. W czasie trwania testu nie wolno zadawać Komisji Egzaminacyjnej żadnych pytań.
  6. Niestosowanie się do poleceń egzaminatora może oznaczać usunięcie studenta z sali. Usunięciem z sali będzie skutkować każda próba ściągania lub porozumiewania się z inną osobą.

 

Wpisywanie ocen: 

  1. Wynik testu (tablica obok pok. 228) i wpisy do indeksu (pok. 227) w  tym samym dniu, tj. 10.09.2016 godz. 11:00-12:00.
  2. Wpisu dokona wykładowca, który prowadził zajęcia w ostatnim semestrze przed testem. Każda ocena, także negatywna, musi być wpisana do indeksu. W przypadku oceny negatywnej dalsze decyzje podejmuje Dziekan.

15 czerwca 2016 r.

15 czerwca 2016 r.

Zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 15.06.2016 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Więcej aktualności..