Dziekanat WBMiP

Aktualności

Nabór na wyjazd w ramach Programu ATHENS

Informujemy, że 2 lipca rozpoczął się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2018 tj. dniach 17-25.11.2018 r. Szczegóły informacji pod poniższym linkiem:

Ogłoszenie ATHENS Listopad 2018

Poczta studencka PW

Wszyscy studenci aktywni w USOS mają założone konta pocztowe w domenie pw.edu.pl.
Konta te umożliwiają również korzystanie z aplikacji Office365 Microsoftu w okrojonej wersji. Do korzystania z tych aplikacji potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu. Przetwarzanie odbywa się w chmurze.

 

SYSTEM POCZTOWY DLA STUDENTÓW PW

Wszyscy studenci  posiadają adresy poczty elektronicznej w formacie: numeralbumu@pw.edu.pl.

Parametry serwera studenckiego domeny pw.edu.pl:

Dostęp do poczty z adresu: https://portal.office.com

Login ID od tego roku to: nr_albumu@pw.edu.pl

Hasło:

  1. dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery)
  2. ostatnie 3 cyfry numeru albumu (indeksu)
  3. znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru albumu (indeksu): 0 - ), 1 - !, 2 - @, 3 - #, 4 - $, 5 - %, 6 - ^, 7 - ?, 8 - *, 9 - (
  4. pierwsza litera imienia ojca (duża litera)
  5. pierwsza litera imienia matki (duża litera)

Uwaga: W haśle nie występują polskie znaki - zostały one zamienione na znaki "bez ogonków", czyli przykładowo zamiast Ł w haśle występuje L.
 Przykładowo: Student Jan Kowalski urodzony w Warszawie, posiadający numer albumu 123456 o imionach rodziców Łucja, Adam posługuje się hasłem startowym: wa456^AL

Informacje dodatkowe:

Aby zalogować się do systemu trzeba posiadać aktywny status studenta w systemie USOS.  

Adres e-mail

Informacja dla wszystkich studentów i doktorantów PW o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r.  wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW (nr_albumu@pw.edu.pl)w korespondencji z Uczelnią (wersja angielska)

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynajacych lektorat z języka obcego od III semestru studiów

Aktualnie wywieszona jest lista alfabetyczna studentów I roku WBMiP (obok pokoju 228) podająca informację, na jakim poziomie ocenione są Państwa umiejętności z wybranego języka obcego na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (według klasyfikacji CEF). Ta informacja jest tylko podstawą (a nie ostatecznym przydziałem) do zakwalifikowania studenta do grupy lektorskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2018/19.

Bez względu na to, do jakiej grupy będą Państwo uczęszczać na zajęcia lektoratu języka obcego, wszyscy studenci przystępują do egzaminu końcowego na poziomie B2. Informacje dotyczące wymagań umiejętności na poziomie B2 (i innych poziomach) są zamieszczone na tablicy informacyjnej Zespołu Lektorów i na stronie internetowej: www.pw.plock.pl/zl.  

UWAGA:

Ci studenci, którzy z uzasadnionych powodów chcieliby uczęszczać na lektorat języka angielskiego na innym poziomie niż sugerowany lub zdawali na egzaminie maturalnym język rosyjski lub niemiecki, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu  Zespołu Lektorów (pok. 218) w godzinach 7.30-14.30 w celu zapisania się na termin testu kwalifikacyjnego. Testy będą przeprowadzane w czwartki o godz. 16:00, najpóźniej do 10 maja br. Po tym terminie zmiana przypisanego poziomu nie będzie możliwa.

Dotyczy to tych studentów, którzy są sklasyfikowani pomiędzy jednym a drugim poziomem. Studenci, którzy zdawali na maturze język rosyjski lub język niemiecki, mogą wybrać na lektorat tylko język angielski, ponieważ nie prowadzi się lektoratu języka rosyjskiego ani języka niemieckiego z powodu zbyt małej liczby osób.

Więcej aktualności..