Aktualności sekretariatu

Bezpłatny kurs BUSINESS ENGLISH

Na bezpłatny kurs BUSINESS ENGLISH zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku, którzy:
są studentami ostatnich czterech semestrów studiów licencjackich KNEiS

Dodatkowe zapisy trwają od 3 do 14 września 2018 roku

Informacja o wynikach rekrutacji będzie podana indywidualnie dn. 17.09.2018 r.

Pobierz plik application/zip zip 501,74 kB

"Praktyki u Marszałka"

IV edycja programu „Praktyki u Marszałka”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza studentów na praktyki. Program adresowany jest do studentów co najmniej drugiego roku stacjonarnych studiów licencjackich. Rekrutacja trwa od 9 do 27 kwietnia.

Pobierz plik application/pdf pdf 263,46 kB

Wydawanie zaswiadczeń

Sekretariat KNEiS informuje, że wszelkie zaświadczenia (ZUS,KRUS,KM,itp.)
będą wydawane wyłącznie w poniedziałki i środy.

Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin pracy Sekretariatu !

Uwaga ! – Rok 3 APD

Zgodnie z §20 pkt.6 Regulaminu studiów PW :
Rezultaty pracy dyplomowej są przedstawiane
w postaci wydruku wraz z jego zapisem cyfrowym.
Praca dyplomowa musi zawierać tytuł, streszczenie i zestaw słów kluczowych w jęz. polskim i w jęz. angielskim (…)

Certyfikat egzaminu B2

Opłatę 10 zł za certyfikat zdanego egzaminu B2
dokonujemy na indywidualny nr konta dostępny w systemie USOS!

Wpisy do indeksu

Zgodnie z decyzją Dyrektora Kolegium od semestru zimowego roku ak. 2015/16 zostaje zniesiony obowiązek uzupełniania kart okresowych osiągnięć studenta.
Przypominamy także, że wpisy do indeksów są nadal obowiązujące a zgodnie z zasadami rejestracji, uzupełnione indeksy należy złożyć w Sekretariacie Kolegium do 16 lutego (do godz.10.00).
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §13 ust. 5. Regulaminu Studiów PW student jest obowiązany do sprawdzania informacji dotyczących przebiegu jego studiów w systemie informatycznym USOS przed terminem rejestracji oraz niezwłocznego wyjaśniania wątpliwości dotyczących wyników z prowadzącymi zajęcia.

Stypendium socjalne

Z uwagi na liczne pytania dotyczące procedury wypełniania wniosku o stypendium socjalne zamieszczamy uzupełnioną instrukcję. Zostały w niej wyjaśnione m.in. wątpliwości dotyczące dochodu uzyskanego i utraconego. W przypadku występowania takich dochodów prosimy również o wypełnienie dodatkowych wniosków według załączonych wzorów.