Aktualności sekretariatu

Bezpłatny kurs BUSINESS ENGLISH

Na bezpłatny kurs BUSINESS ENGLISH zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku, którzy:
są studentami ostatnich czterech semestrów studiów licencjackich KNEiS

Dodatkowe zapisy trwają od 3 do 14 września 2018 roku

Informacja o wynikach rekrutacji będzie podana indywidualnie dn. 17.09.2018 r.

Pobierz plik application/zip zip 501,74 kB

"Praktyki u Marszałka"

IV edycja programu „Praktyki u Marszałka”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza studentów na praktyki. Program adresowany jest do studentów co najmniej drugiego roku stacjonarnych studiów licencjackich. Rekrutacja trwa od 9 do 27 kwietnia.

Pobierz plik application/pdf pdf 263,46 kB

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Termin szkoleń dla Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych przewidziano w dniach 31.10 - 03.11.2017 

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Zjazd organizacyjny 14 października 2017

Zapraszamy do sekretariatu pok. 103 w godz. 9.00- 10.00
w celu podpisania dokumentów.

O godz. 10.00 w Audytorium GG rozpocznie się obowiązkowe szkolenie BHP.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Zjazd organizacyjny 14 października 2017 r.

Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2017/2018
dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia
odbędzie się 14 października 2017 roku (sobota) o godz. 9.00 w sali 39 GG 

Obecność obowiązkowa !!!
O godz. 10.00 w Audytorium GG rozpocznie się obowiązkowe szkolenie BHP.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2017/2018 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się 2 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w audytorium GG
Obecność obowiązkowa !!!
(zajęcia z języków obcych, wykładu humanistyczno – społecznego do wyboru oraz technologii informacyjnej tego dnia odbywają się zgodnie z planem)

Studenci przyjęci na studia stacjonarne I stopnia w dodatkowej turze

Studenci przyjęci na studia stacjonarne I stopnia w dodatkowej turze proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie
Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS Web należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.
Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:

  • indeks – 4 zł
  • legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Wszyscy przyjęci studenci

  • Plany zajęć będą dostępne na naszej stronie internetowej w ostatnim tygodniu września
  • W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Sekretariatem (tel.: 24 3672126 , e-mail: knes@pw.plock.pl )

Studenci przyjęci na studia niestacjonarne I stopnia

Studenci przyjęci na studia niestacjonarne I stopnia

proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie
Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS Web należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.
 Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
- opłata za semestr 2 100 zł
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Studenci przyjęci na studia niestacjonarne II stopnia

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w KNEiS
proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania decyzji o przyjęciu na studia, ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Otrzymają Państwo także skierowania na badania lekarskie.
Numer indeksu oraz indywidualny numer kont pozostaje dla Państwa taki sam jak na studiach I stopnia.
Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
 - opłata za semestr 2 100 zł
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych Uczelniach
proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie
Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS Web należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.
 Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
- opłata za semestr 2 100 zł
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Studenci przyjęci na studia stacjonarne II stopnia

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w KNEiS
proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania decyzji o przyjęciu na studia II stopnia, ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.

Otrzymają Państwo także skierowania na badania lekarskie.
Numer indeksu oraz indywidualny numer kont pozostaje dla Państwa taki sam jak na studiach I stopnia.
Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych Uczelniach
proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie
Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS Web należy podać login (numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.
 Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Osoby przyjęte na 1 rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Wydawanie zaswiadczeń

Sekretariat KNEiS informuje, że wszelkie zaświadczenia (ZUS,KRUS,KM,itp.)
będą wydawane wyłącznie w poniedziałki i środy.

Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin pracy Sekretariatu !

Uwaga ! – Rok 3 APD

Zgodnie z §20 pkt.6 Regulaminu studiów PW :
Rezultaty pracy dyplomowej są przedstawiane
w postaci wydruku wraz z jego zapisem cyfrowym.
Praca dyplomowa musi zawierać tytuł, streszczenie i zestaw słów kluczowych w jęz. polskim i w jęz. angielskim (…)

Certyfikat egzaminu B2

Opłatę 10 zł za certyfikat zdanego egzaminu B2
dokonujemy na indywidualny nr konta dostępny w systemie USOS!

Wpisy do indeksu

Zgodnie z decyzją Dyrektora Kolegium od semestru zimowego roku ak. 2015/16 zostaje zniesiony obowiązek uzupełniania kart okresowych osiągnięć studenta.
Przypominamy także, że wpisy do indeksów są nadal obowiązujące a zgodnie z zasadami rejestracji, uzupełnione indeksy należy złożyć w Sekretariacie Kolegium do 16 lutego (do godz.10.00).
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §13 ust. 5. Regulaminu Studiów PW student jest obowiązany do sprawdzania informacji dotyczących przebiegu jego studiów w systemie informatycznym USOS przed terminem rejestracji oraz niezwłocznego wyjaśniania wątpliwości dotyczących wyników z prowadzącymi zajęcia.

Stypendium socjalne

Z uwagi na liczne pytania dotyczące procedury wypełniania wniosku o stypendium socjalne zamieszczamy uzupełnioną instrukcję. Zostały w niej wyjaśnione m.in. wątpliwości dotyczące dochodu uzyskanego i utraconego. W przypadku występowania takich dochodów prosimy również o wypełnienie dodatkowych wniosków według załączonych wzorów.