Sekretariat KNEiS

Aktualności sekretariatu

Wszyscy przyjęci studenci

  • Plany zajęć będą dostępne na naszej stronie internetowej w ostatnim tygodniu września
  • W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Sekretariatem (tel.: 24 3672126 , e-mail: knes@pw.plock.pl )

Studenci przyjęci na studia niestacjonarne I stopnia

Studenci przyjęci na studia niestacjonarne I stopnia

proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie
Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS Web należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.
 Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
- opłata za semestr 2 100 zł
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Studenci przyjęci na studia niestacjonarne II stopnia

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w KNEiS
proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania decyzji o przyjęciu na studia, ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Otrzymają Państwo także skierowania na badania lekarskie.
Numer indeksu oraz indywidualny numer kont pozostaje dla Państwa taki sam jak na studiach I stopnia.
Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
 - opłata za semestr 2 100 zł
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych Uczelniach
proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie
Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS Web należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.
 Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
- opłata za semestr 2 100 zł
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Studenci przyjęci na studia stacjonarne II stopnia

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w KNEiS
proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania decyzji o przyjęciu na studia II stopnia, ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.

Otrzymają Państwo także skierowania na badania lekarskie.
Numer indeksu oraz indywidualny numer kont pozostaje dla Państwa taki sam jak na studiach I stopnia.
Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych Uczelniach
proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej kandydata oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie
Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS Web należy podać login (numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.
 Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:
- indeks – 4 zł
 - legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Osoby przyjęte na 1 rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Więcej aktualności..