Erasmus+

Kontakt i zapisy na wyjazdy 2018/19

Informacje dotyczące wyjazdów, takie jak niezbędne do spełnienia warunki, terminy itp. są również dostępne na stronach internetowych:

Zgłaszać się można do wyjazdów na studia do wskazanych poniżej uczelni oraz do wyjazdów na praktyki do wybranej przez siebie firmy (z zastrzeżeniem ograniczeń wyszczególnionych na podanych podstronach informacyjnych).

Spotkania informacyjne

Więcej informacji znajduje się na stronie "Kontakt i zapisy"

Kontakt i zapisy

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów w ramach programu Erasmus+ znajdują się w formularzu zapisów. Informacje o innych stypendiach wyjazdowych niż Erasmus+ znajdują się w zakładce Erasmus+ & ATHENS.

FORMULARZ ZAPISÓW 

Erasmus+ & ATHENS

Politechnika Warszawska uczestniczy w różnych programach mobilności studentów, pracowników i współpracy edukacyjnej. Najbardziej popularnym programem edukacyjnym jest powszechnie znany Erasmus+, który wspiera m.in. wyjazdy studentów za granicę, aby tam odbyć część studiów lub praktykę zawodową. Wartym zainteresowania jest również program ATHENS oferujący zaawansowane intensywne kursy z dziedziny nauk technicznych. Kursy ATHENS trwają tylko około jednego tygodnia, dzięki czemu wyjazdy te są mniej uciążliwe organizacyjnie.

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej zapewnia wsparcie zarówno studentom przyjeżdżającym, jak i wyjeżdżającym, na wszystkich etapach procesu aplikacyjnego oraz w trakcie trwania mobilności.

Politechnika Warszawska - Centrum Współpracy Międzynarodowej - Programy edukacyjne

Accommodation

Housing conditions for students in Płock

WUT Plock Campus offers a fair rent, long and short-term, two-bed (twin) hostel rooms. The average rent for our students is 75-80 EUR per month per one bed (depends on the PLN-EUR exchange rate). The "Wczesniak" Hostel is located near the Vistula River and parks. The nearest general stores are 200 meters away and the WUT Plock Campus Main Building is 1.6 km away (15 minutes walk).

Courses & Grading

Learn more about the grading system, programmes and courses at their individual homepages:

Economics

Civil Engineering

Wyjazdy pracowników PW

Informacje na temat organizacji wymiany międzynarodowej pracowników (w ramach programu Erasmus+), zawarte są na stronie internetowej:

http://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-pracownikow

Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia nauczycieli akademickich do wyjazdu w celu prowadzenia zajęć (STA) i pracowników w celach szkoleniowych (STT) przyjmowane są przez dr inż. Wiesławę Ciesińską

Zgodnie z "Zasadami funkcjonowania programu Erasmus+ w Politechnice Warszawskiej", podstawą do ubiegania się o wyjazd jest przygotowanie indywidualnego programu nauczania (lub szkolenia - w zależności od typu wyjazdu) w porozumieniu z uczelnią zagraniczną, z którą Wydział/Kolegium ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną oraz spełnienie dodatkowych wymogów określonych w Zasadach.