Aktualności Dziekanatu

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy, że obowiązkowe szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego będzie prowadzone online w terminie 12-19.10.2018 r.  Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe.

Szczegóły rejestracji na szkolenie znajdziecie Państwo tutaj.

 

Komunikat dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Komunikat dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

1 października 2018 r. rozpoczynają się zajęcia semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019. W godzinach 10:00-12:00 (zajęcia zawieszone) w Auli Gmachu Głównego przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbędzie się wydziałowa inauguracja, podczas której nastąpi akt immatrykulacji. Obecność jest obowiązkowa.

Rozkłady zajęć dostępne są w systemie USOSweb (zakładka Mój USOSweb / Plan zajęć) . Proszę w opcjach wybrać tydzień od 2018-10-01 do 2018-10-07. 

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest złożenie w Dziekanacie (pok. 215 piętro II) w dniu 01.10.2018 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.

W ciągu 10 dni od podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne należy wnieść opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji (17PLN) oraz indeksu (4PLN) na indywidulany numer rachunku bankowego widoczny w systemie USOSWeb  (zakładka Dla studentów / Rozliczenia). Warunkiem odebrania legitymacji studenckiej w dniu 1 października 2018 r. jest podpisanie umowy w Dziekanie (pok. 215 piętro II) oraz przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty.

 

Poczta elektroniczna

Zasady korzystania z poczty elektronicznej dla studentów opisano tutaj