mgr inż. Małgorzata Wydra doktorem

mgr inż. Małgorzata Wydra doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 30.10.2023 r. mgr inż. Małgorzata Wydra obroniła pracę doktorską o tytule „Fire resistance of concrete columns reinforced with BFRP bars ” przed komisją doktorską. 

Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB promotorem pomocniczym dr inż. Wojciech Kubissa.

Recenzentami byli:

  • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. uczelni (Politechnika Krakowska),
  • dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. uczelni (Politechnika Bydgoska),
  • dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).

Mgr inż. Małgorzata Wydra, urodziła się w Płocku 29 grudnia 1990 roku. Po ukończeniu w 2009 roku Ogólnokształcącego Liceum im Marszałka Stanisława Małachowskiego, podjęła studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, natomiast w roku 2013 – magisterskie, w obu przypadkach ukończone z wyróżnieniem.

Następnie brała udział w trzymiesięcznym stażu na Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka, a pierwszą pracę w branży budowlanej jako młodszy specjalista podjęła w firmie SKANSKA S.A., gdzie pracowała przez około rok.

Od 01.10.2015 jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Budownictwa Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku. Prowadziła zajęcia projektowe lub laboratoryjne z przedmiotów takich jak: Konstrukcje betonowe (projekt), Konstrukcje betonowe 2 (projekt i laboratorium), Złożone konstrukcje betonowe (projekt), Podstawy projektowania konstrukcji (projekt), Technologia informacyjna w budownictwie (projekt), Angielska terminologia techniczna w budownictwie (projekt), Budownictwo ogólne 2 (projekt) oraz BIM w budownictwie ogólnym (projekt i wykład).

W latach 2015-2020 była opiekunem Koła Naukowego Budownictwa „Konstruktor”.

W latach 2018-2020 pełniła funkcję Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów WBMiP.

W latach 2017-2019, równolegle z pracą na uczelni, pracowała w pracowni projektowej Biuro Obsługi Technicznej Bożena Wolska.

W 2022 roku zrealizowała półroczny staż naukowy w Instytucie Techniki Budowlanej, jak również pracowała na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Badań Ogniowych ITB.

Posiada w swoim dorobku 10 współautorskich publikacji naukowych w czasopismach zarówno zagranicznych (takich jak Fire Safety Journal, Elsevier), jak i krajowych (np. Cement Wapno Beton). Prezentowała wyniki badań w ramach dziewięciu konferencji krajowych oraz zagranicznych.

Od kwietnia 2023 jest członkinią International Association for Fire Safety Science.

W czasie wolnym od obowiązków zawodowych interesuje się muzyką i opiekuje się swoimi dwoma kotami. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku w klasie fletu poprzecznego. Gra w orkiestrze Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” i w Zespole Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Z Rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie Biuletynu informacji Publicznej PW.