Wojciech Kubissa doktorem habilitowanym

Wojciech Kubissa doktorem habilitowanym

Miło nam poinformować, że dr inż. Wojciech Kubissa z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

W dniu 19.12.2023 r. Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Habilitacyjnej, zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. Jako podstawę swojego wniosku habilitant przedstawił cykl publikacji powiązanych tematycznie, stanowiących osiągnięcie naukowe p.n. „Przepuszczalność powietrza przez beton”. Cykl publikacji habilitant podzielił na dwie części: „Przepuszczalność powietrza przez beton osłonowy”, która obejmuje dwie publikacje oraz „Przepuszczalność powietrza przez beton modyfikowany dodatkami i domieszkami”, na którą składał się zestaw sześciu artykułów naukowych.