Wiedza i tradycja - drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym

Wiedza i tradycja - drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym

12 maja 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Płockich Naftowców i Instytut Chemii, Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku seminarium Wiedza i tradycja – drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym. Seminarium poprzedzone zostało przecięciem wstęgi w zmodernizowanym Laboratorium Automatyki w Instytucie Chemii WBMiP.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali prezes Stowarzyszenia Płockich Naftowców, członek zarządu PKN ORLEN ds. rafinerii Krystian Pater oraz prorektor PW ds. Filii w Płocku (jednocześnie pełniący funkcję dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii) prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

Referaty wygłoszone podczas seminarium przybliżały: wymagania unijne dotyczące ochrony środowiska naturalnego w przemyśle rafineryjnym referat przedstawiony przez Jarosława Pleczyńskiego, techniki pozyskiwania informacji przy poszukiwaniu innowacyjnych technologii referat wygłoszony przez Grzegorza Jóźwiaka, zaawansowane systemy sterowania referat zaprezentowany przez Marka Bożyka oraz kształcenie na kierunku technologia chemiczna zreferowane przez Małgorzatę Petzel. W ramach dyskusji członek zarządu SPN Władysław Wawak przedstawił historię, główne cele i plany na przyszłość Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

W seminarium udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Płockich Naftowców, kadra kierownicza PKN ORLEN a także pracownicy i studenci Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Seminarium Plockich Naftowcow (6)
Seminarium Plockich Naftowcow (5)
Seminarium Plockich Naftowcow (4)
Seminarium Plockich Naftowcow (10)
Seminarium Plockich Naftowcow (9)