IV Forum Budowlane

IV Forum Budowlane

Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo-technicznej nt. „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”, która odbędzie się w ramach IV Forum Budowlanego 16-17 listopada 2016 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

Do wzięcia udziału w Konferencji zapraszamy:

 • inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni,
 • firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska

Mamy nadzieję, że Konferencja stanowić będzie znakomitą okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami budownictwa i inżynierii środowiska.

Tematyka IV Forum Budowlanego obejmuje następujące zagadnienia z zakresu:

- Budownictwa:

 • Badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym recyklingowych
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Technologia i organizacja procesów budowlanych
 • Eksploatacja, diagnostyka i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
 • Geotechnika

- Fizyki budowli i inżynierii środowiska:

 • Racjonalizacja użytkowania energii i ochrona środowiska
 • Niekonwencjonalne źródła energii
 • Nowe technologie w ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji
 • Budownictwo zrównoważone

Ważne terminy:

 • Rejestracja i zgłoszenie udziału w konferencji poprzez stronę internetową oraz przesłanie materiałów do publikacji – do 11.07.2016 r.
 • Powiadomienie o przyjęciu prac do publikacji konferencyjnych – do 10.09.2016 r.
 • Dokonanie opłaty za udział w konferencji – do 30.09.2016 r.