AQUA 2016 - relacja

AQUA 2016 - relacja

W dniach 2 i 3 czerwca 2016 odbyło  się już po raz trzydziesty szósty Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika - AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska. Organizatorami Sympozjum byli: studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne oraz Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

36 lat organizacji Sympozjum AQUA to również wynik współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. W tym roku działalność płockiej Filii Politechniki Warszawskiej na rzecz zbliżenia nauki i gospodarki wspierali: Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Wodociągi Płockie Sp. z o.o. oraz PKN ORLEN S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. była Partnerem Głównym tegorocznego Sympozjum AQUA. Nawiązanie współpracy uczelni z KSC S.A. ma prowadzić do wykorzystania dorobku naukowo-badawczego przez przemysł przetwórczy, tym samym niwelując ujemne skutki wpływu na środowisko naturalne (w głównej mierze poprzez ograniczanie emisyjności SOx, NOx, pyłów oraz związków aromatycznych do powietrza, wody i gleby).

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. są Mecenasem Sympozjum od wielu lat. Podobnie jak w roku ubiegłym uczestnicy Sympozjum po obradach zwiedzali odrestaurowaną Wieżę Ciśnień w Płocku oraz Oczyszczalnię Ścieków w Maszewie, która została zmodernizowana przy wykorzystaniu unijnych środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Stała współpraca uczelni z PKN ORLEN S.A. pozwala na prezentowanie w ramach Sympozjum AQUA rozwiązań z zakresu inżynierii środowiska wdrażanych w jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tematyka prac zgłaszanych na Sympozjum AQUA obejmuje zagadnienia z zakresu jakości wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby, powietrza oraz gospodarki odpadami. W tym roku przedstawiono referaty, których autorzy reprezentowali: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Lubelską, Politechnikę Białostocką, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Koło Naukowe Higieny i Profilaktyki WUM w Warszawie, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina na Litwie, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy – Kyiv Polytechnic Institute, Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu na Ukrainie, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Krajową Spółkę Cukrową S.A.

Podczas Sympozjum wręczono także nagrody uczniom szkół średnich - laureatom konkursu na plakat "Inżynieria środowiska czyli, ...".

aqua 2
aqua 3
aqua 5
aqua 6
aqua 7
aqua 8
aqua 9

Więcej zdjęć