Sekretariat KNEiS

Aktualności sekretariatu

Komunikat dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2021/2022

  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2021 r. (piątek). Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub na naszej stronie  .
  • Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 30 września 2021 r. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, Uwaga: Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.knes@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
  • Do dnia 30 września 2021 r. należy dostarczyć do Sekretariatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Kolegium (tel.: 243672126, 24 3672128, 607 501 395, e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl).

Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Szczegółowe informacje dotyczące inauguracji roku akademickiego 2021/2022, będą umieszczone na stronie internetowej po 20.09.2021r

Dostęp do poczty/usługi Office365 Politechniki Warszawskiej

Każdy student w Politechnice Warszawskiej zobligowany jest do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW:

  • w przypadku pierwszego logowania do poczty należy skorzystać z resetu hasła poprzez system USOSweb;
  • hasło można zresetować za pomocą portalu USOSweb;
  • wygenerowane uprzednio hasło można zmienić samodzielnie poprzez: https://passwordreset.pw.edu.pl;
  • UWAGA: Hasło może być aktywne po upływie około 30 minut!

Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z pakietu Office365 – do pobrania na stronie https://portal.office.com.

Dostęp do konta na ww. stronie oparty jest o login oraz hasło analogicznie jak w poczcie.

Informacje dotyczące ustawienia lub zresetowania hasła do poczty/usługi Office365 znajdują się w systemie USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, po zalogowaniu, a następnie po przejściu do zakładki DLA STUDENTÓW, a potem kolejno do Office365.

W przypadku osób, które były już Studentami Politechniki Warszawskiej, konto jest ponownie aktywne. Zachęcamy do korzystania z konta pocztowego w domenie PW.

Istnieje również dostęp do sieci Eduroam – informacje takie jak login i hasło są również zawarte na stronie USOSweb, po zalogowaniu w zakładce DLA WSZYSTKICH, kolejno eduroam.

COVID-19

Zgodnie z par. 12 ust. 10 zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. obowiązkiem studenta jest poinformowanie Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19.

Informację należy przekazać na adres e-mail: powiadomienia.knes@pw.edu.pl

Przyjmowanie wniosków o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 107 od 05.10.2020 r. do 26.10.2020 r.

Więcej szczegółów

Więcej aktualności..